Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider
Bilde av Bergen sentrum tatt fra Fløibanen. Man ser Nordneshalvøya, Laksevåg og Skansen. Det er delvis skyet himmel, cirka midt på dagen.

byMILJØ – Miljøuken i sentrum

Fra 18. til 23. september er det Miljøuke i Bergen sentrum!

Denne uken setter vi og alle medlemsbedriftene til Bergen Sentrum et ekstra søkelys på bærekraftig inspirasjon i byen vår. Det deles masse gode tips, tilbud og noen tankevekkere om hvilken fremtid vi har i møte hvis vi ikke endrer vanene våre.

Vi har fått lov å lage en flott dobbeltside til magasinet, hvor vi forteller hvorfor og hvordan vi i Bergen Parkering satser på bærekraft og bymiljø. Helt siden selskapet så dagens lys i 2011, har vi jobbet for å forbedre bylivet i Bergen sentrum, og ikke bare for bilister. For oss er parkering mer enn å bare huse biler: vi vil også forme fremtiden for transport og mobilitet i byen.

– Vi utforsker ofte nye konsepter, noe som ikke er vanlig i en konservativ bransje. Vi er alltid på jakt etter innovative ideer å teste, sier Joacim Tufte, leder for forretningsutvikling hos Bergen Parkering.

Vi vil ha mer enn asfalt med parkering på rekke og rad, vi vil heller tilby mobilitet og en løsning på innbyggernes stadig endrede behov. Gjennom bærekraftstrategien vår, har vi forpliktet oss til å bli Norges mest bærekraftige parkeringsselskap.

– Vi skal levere en merkbar bedring av lokalmiljøet der vi drifter parkeringsanlegg, fortsetter Joacim.

Blant grepene vi har tatt, er å introdusere av mobilitetshuber på nesten alle våre p-anlegg. Kombinasjonen av tradisjonell parkering, med bildeling, bysykler og annen mikromobilitet gir brede transportmuligheter for alle som oppholder seg i nærheten av et Bergen Parkering-område.

– Ved å tilrettelegge for alle typer mobilitet, forenkler vi hverdagen. Folk trenger fleksibel transport, hvor man kan kombinere bil, sykling og kollektiv, forteller Joacim.

Vi i Bergen Parkering er også opptatt av vår rolle i lokalmiljøet. Gjennom innovasjon, teknologi, og et ønske om å bidra positivt til samfunnet, fortsetter vi utviklingen av bransjen og byen. Dette er forsterket av vår til sosial og miljømessig bærekraft. Derfor viser vi vår støtte til byen ved å sponse flere lokale arrangementer, blant annet Fakkeltoget på Løvstakken, Bærekraftige liv på Nordnes og Bondens Marked Bergen for å nevne noen.

Bilde av Lille Lungegårdsvann og sentrumsgatene rundt, tatt fra Fjellsiden

– Bergensere har en sterk og urokkelig tilknytning til byen sin. Det er en blanding av stolthet og fellesskapsfølelse. Dette tenker vi på, i alt vi gjør, forteller han.

Vi har et stort ansvar for å sikre et trygt og trivelig bymiljø som lokal aktør, og har derfor pekt det ut som et av fire fokusområder i bærekraftstrategien vår. Dette innebærer også å støtte opp om gode og viktige tiltak i lokalsamfunnet, som Gatelaget til SK Brann også er et utmerket eksempel på.

– Vi kan alle gjøre vår del for å nå verdens bærekraftsmål, og mye starter i eget nærmiljø. Tenk globalt, men handle lokalt!

Hvis du vil vite mer om veien mot en mer bærekraftig by, anbefaler jeg å sjekke magasinet på Bergen Sentrum sine nettsider. Bærekraft skjer på globalt nivå, lokalt nivå og på individnivå. Det finnes utallige ressurser for å lære mer om bærekraft og bærekraftig utvikling. Vi anbefaler å starte med FNs bærekraftsmål, bærekraftsmålene for Norge, og Bergen kommunes grønn strategi.