Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Klage på kontrollsanksjon

Parkeringsbot – eller kontrollsanksjons som det egentlig heter – gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på parkeringsbestemmelser eller -vilkår.

I henhold til parkeringsforskriften fra 1. januar 2017, er det tre satser som kan ilegges avhengig av grad av overtredelse:

  • 330,-
  • 660,-
  • 990,-

Alle kontrollsanksjoner har påført kontonummer og KID for betaling.

Klage

Alle klager på kontrollsanksjon må sendes skriftlig til Bergen Parkering AS via eget klageskjema. Informasjon om klageskjema finner du på din kontrollsanksjon i form av QR-kode og lenke. Skriftlig klage må sendes innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen ble ilagt. Denne informasjonen står på kontrollsanskjonsblanketten.

Kravet kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved parkering i strid med vilkårene, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjonen. Parkeringsklagenemnda har behandlet og laget presedens på mange klagetyper. Vil du lese parkeringsvilkårene for å sjekke eventuelle brudd? Sjekk under siden for det aktuelle parkeringsanlegget.

Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsvirksomheter. Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem.

For mer informasjon om parkeringsregulering og parkeringsregler, se Norpark.