Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Solli DPS

Solli DPS er et bomfritt parkeringsområde tilknyttet Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) på Nesttun.

Antall p-plasser: 64

sesamsesam-easypark

Hvordan betale for parkeringen

App

Solli DPS er et bomfritt parkeringsanlegg med etterskuddsbetaling. Registrerer du deg i Sesam Sesam eller EasyPark skjer betalingen automatisk.

Last ned Sesam Sesam via Google Play og i App Store.

Last ned EasyPark via Google Play eller i App Store.

Les mer om hvordan det fungerer.

Etterskuddsbetaling

Har du ikke Sesam Sesam? Du kan fortsatt betale for parkeringen på en enkel og smidig måte. Etter parkeringsbesøket, kan du betale på nettet innen 48 timer.

Rekker du ikke å betale parkeringen innen 48 timer, blir det etterhvert sendt faktura til kjøretøyets registrerte eier (fakturagebyr kr. 39,-).

Åpningstider: Døgnåpent

Parkeringsplasser: 64

Høydebegrensning: 2 m

Plassbredde: 2,3 – 2,5 m

Tilhenger ikke tillatt

Priser

Priser for parkering ved Solli DPS

Prisene gjelder alle dager, fra 00 til 24.

  • Timepris (parkering inntil 3 timer): kr. 30,- per time
  • Døgnpris: kr. 150,- per døgn*

* Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Parkeringsavgift belastes per påbegynt halvtime.

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt ved Solli DPS. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Glemt å betale?

Dersom du har avsluttet parkeringen uten å bruke app eller betale på automat, kan du betale på nett på sesam-sesam.com innen 48 timer.

Dersom du ikke benytter deg av noen av betalingsalternativene blir det sendt faktura for parkeringsavgift til kjøretøyets registrerte eier (fakturagebyr på kr. 39,- tilkommer).

Parkering for ansatte

Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser for ansatte ved Solli DPS. Les mer om dette her.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt ved Solli DPS.

For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til resepsjonen, og oppgi ditt bilnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Der må du også fremvise gyldig HC-kort. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med automatisk betaling.

Parkeringsvilkår

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260, kap. 3, 8 og 9. Fører aksepterer parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøyet, selv om føreren ikke forlater det, og ved alle opphold på parkeringsområdet. Parkeringsområdet benytter automatisk skiltgjenkjenning, og betaling skjer på slutten av eller i etterkant av parkeringsoppholdet.

Førers plikter

1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.

2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).

3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon.

4. Parkering av to- eller firehjulte mopeder og motorsykler er ikke tillatt utenom oppmerkede plasser eller på skraverte felt. Alle to- og firehjulte mopeder og motorsykler må benytte oppmerkede plasser.

5. To- og firehjulte mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.

6. Parkering med særskilt tillatelse benytter elektronisk p-tillatelse.

7. Kjøretøyets kjennemerke må være registrert elektronisk ved parkering.

8. Noen p-plasser er reservert og merket deretter. Det er ikke tillatt å benytte reserverte p-plasser.

9. Parkerende med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, men er fritatt for betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må fremvises i resepsjonen for å få registrere betalingsfritak.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontroll- sanksjon. Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på nettsiden www.bergenparkering.no. Du finner også kontaktinformasjon og lenke til elektronisk klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.

Veibeskrivelse

Adressen er Osvegrn 15, 5228 Nesttun. Her finner du veibeskrivelse.