Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Solli Parkering

Solli Parkering er et bomfritt parkeringsområde tilknyttet Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) på Nesttun.

Antall p-plasser: 64

sesamsesam-easypark

Hvordan betale for parkeringen

App og mobilbetaling

Solli Parkering består av to bomfrie parkeringsanlegg med automatisk skiltgjenkjenning og etterskuddsbetaling. Registrerer du deg i Sesam Sesam eller EasyPark skjer betalingen automatisk. Les mer om hvordan det fungerer her.

Vi har også en heldigital betalingsautomat gjennom QR-kode. Skann en av QR-kodene på området eller følg denne lenken, for å betale parkeringen din med Vipps eller kort.

Etterskuddsbetaling

Har du ikke Sesam Sesam? Du kan fortsatt betale for parkeringen på en enkel og smidig måte. Etter parkeringsbesøket, kan du betale på nettet innen 48 timer.

Rekker du ikke å betale parkeringen innen 48 timer, blir det etterhvert sendt faktura til kjøretøyets registrerte eier (fakturagebyr kr. 10).

Åpningstider: Døgnåpent

Parkeringsplasser: 64

Høydebegrensning: 2 m

Plassbredde: 2,3 – 2,5 m

Tilhenger ikke tillatt

Priser

Priser for parkering ved Solli DPS og Solli Brannvei

  • Alle dager, fra kl. 00 til kl. 24: kr. 17 per 30 min
  • Makspris per døgn*: kr. 160

Parkeringsavgift belastes per påbegynt halvtime

*Makspris per døgn gjelder sammenhengende enkeltparkering

Hvordan betale for parkering

For å betale for parkeringsavgift, har man flere alternativer.

  • Opprette en avtale i Sesam Sesam ved å laste ned appen Sesam Sesam eller registrere seg på nettsiden sesam-sesam.com (registrering må skje innen parkeringen avsluttes)
  • Bruke EasyPark kameraparkering for automatisk betaling (registrering må skje innen parkeringen avsluttes)
  • Betale på vår heldigital automat gjennom en QR-kode.
  • Betale på nettsiden sesam-sesam.com innen 48 timer etter parkeringen ble avsluttet.
  • Få faktura ettersendt. Faktura for parkeringsavgift sendes til kjøretøyets eier dersom ingen ovennevnte betalingsalternativer benyttes. Fakturagebyr på kr. 10 tilkommer.

Du kan lese mer om bruk av Sesam Sesam og EasyPark her. Vi foretrekker selvfølgelig at de første fire alternativene benyttes, og sender kun faktura dersom det ikke blir gjort.

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt ved Solli Parkering. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Parkering for ansatte

Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser for ansatte ved Solli DPS. Les mer om dette her.

Glemt å betale?

Dersom du har avsluttet parkeringen uten å bruke app eller betale på automat, kan du betale på nett på sesam-sesam.com innen 48 timer.

Dersom du ikke benytter deg av noen av betalingsalternativene blir det sendt faktura for parkeringsavgift til kjøretøyets registrerte eier (fakturagebyr på kr. 10 tilkommer).

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt ved Solli DPS.

For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til resepsjonen, og oppgi ditt bilnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Der må du også fremvise gyldig HC-kort. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med automatisk betaling.

Parkeringsvilkår

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260, kap. 3, 8 og 9. Fører aksepterer parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøyet, selv om føreren ikke forlater det, og ved alle opphold på parkeringsområdet. Parkeringsområdet benytter automatisk skiltgjenkjenning, og betaling skjer på slutten av eller i etterkant av parkeringsoppholdet.

Førers plikter

1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.

2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).

3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon.

4. Parkering av to- eller firehjulte mopeder og motorsykler er ikke tillatt utenom oppmerkede plasser eller på skraverte felt. Alle to- og firehjulte mopeder og motorsykler må benytte oppmerkede plasser.

5. To- og firehjulte mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.

6. Parkering med særskilt tillatelse benytter elektronisk p-tillatelse.

7. Kjøretøyets kjennemerke må være registrert elektronisk ved parkering.

8. Noen p-plasser er reservert og merket deretter. Det er ikke tillatt å benytte reserverte p-plasser.

9. Parkerende med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, men er fritatt for betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må fremvises i resepsjonen for å få registrere betalingsfritak.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontroll- sanksjon. Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på nettsiden www.bergenparkering.no. Du finner også kontaktinformasjon og lenke til elektronisk klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.

Veibeskrivelse

Adressen er Osvegrn 15, 5228 Nesttun. Her finner du veibeskrivelse.