Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Stiftelsen Betanien

Bergen Parkering drifter flere p-områder for Stiftelsen Betanien, blant annet ved Betanien sykehus og Stiftelsen Betanien konferansesenter.

easypark

Hvordan registrere parkeringen

Parkering for pasienter og besøkende

Ved Betanien finner du flere parkeringsplasser åpne for allmennheten alle dager, hele året. Det er ingen parkeringsavgift, men du må fortsatt registrere p-tid og å overholde vilkåret om maks 3 timers parkering.

Du kan registrere p-tid med appen EasyPark, hvor du velger takstgruppe for det aktuelle parkeringsområdet, og stiller inn hvor lenge du ønsker å parkere (inntil 3 timer). EasyPark-appen finner du på Google Play og i App Store.

Du kan også registrere p-tid med egen P-skive hvis du allerede har det i bilens frontrute. Da stiller du inn ankomsttid på skiven.

Parkering for ansatte og tjenestebiler

Det er innført parkeringsregulering på alle parkeringsområder ved Stiftelsen Betanien. Noen av disse er forbeholdt tjenesteparkering, det vil si parkering for ansatte og tjenestebiler, enten helt eller delvis. Alle kjøretøy som brukes til ansatt- og tjenesteparkering må ha elektronisk parkeringstillatelse basert på bilnummer. Parkeringstillatelse administreres av arbeidsgiver, mens Bergen Parkering utfører kontroll og håndheving på områdene.

Parkeringsregulering

Det er innført parkeringsregulering på alle p-områder ved Stiftelsen Betanien. Det finnes nå tre forskjellige typer parkering:

  • Parkering for besøkende, som er gratis og åpent for alle i inntil 3 timer.
  • Parkering for ansatte og tjenestebiler, som er forbeholdt kjøretøy med særskilt tillatelse.
  • Parkering forbudt, det vil si soner hvor det ikke er lov å parkere i det hele tatt.

Hvert parkeringshus og parkeringsområde er skiltet med gjeldende regulering. Alle som parkerer, både i tjeneste eller som besøkende, må registrere p-tid eller p-tillatelse. Besøkende registrerer p-tid med appen EasyPark eller med p-skive i bilen. Ansatte og tjenestebiler registreres på forhånd og tildeles elektronisk p-tillatelse gjennom bilnummer.

Dersom du parkerer uten å være registrert, eller overstiger maks p-tid på 3 timer, vil du risikere en kontrollsanksjon.

Avdelinger og p-områder

Stiftelsen Betanien har flere institusjoner i Vestlundveien med tilhørende parkeringsanlegg. Hvert parkeringshus og parkeringsområde er skiltet med gjeldende regulering. Alle besøkende kan benytte gjesteparkering ved Betanien Møte- og konferansenter uavhengig av hvilken avdeling eller institusjon de skal besøke.

Her er liste over alle områder med gratis gjesteparkering for besøkende:

  • Stiftelsen Betanien Møte- og konferansesenter i Vestlundveien 19
  • Radiologisk og laboratorieavdeling i Vestlundveien 23A
  • Betanien dagkirurgisk avdeling, rehabilitering, og sykehjem, og Betanien DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Vestlundveien 23

Du finner også en enkel oversikt med videoforklaring på Betanien sin nettside.

Forflytningshemmede

Kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) har reserverte plasser ved noen av p-områdene. Parkerende med HC-kort må fortsatt registrere ankomst og p-tid. Ved p-områder skiltet som privat parkering for særskilte grupper, gjelder egne regler. Du kan forhøre deg med institusjonen du besøker eller hører til for mer informasjon.

Moped og motorsykkel

Ordinære parkeringsvilkår gjelder for to- og firehjulter mopeder og motorsykler på alle parkeringsområdene. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Spørsmål om kontrollsanksjon

Parkeringsbot – eller kontrollsanksjon som det egentlig heter – gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på parkeringsbestemmelser eller -vilkår.

Du har alltid rett til å klage på en kontrollsanksjon. Alle klager på kontrollsanksjon må sendes skriftlig til Bergen Parkering via eget klageskjema. Du finner også klageskjemaet ved å skanne QR-koden på kontrollsanksjonen du har mottatt. Klagen må sendes innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen ble ilagt. Du trenger ikke å betale kontrollsanksjonen så lenge du har sendt inn en klage som er under behandling.

Legg merke til at kontrollsanksjoner bare kan frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen, eller hvis det vil finnes presedens for å se bort fra vilkårene på stedet. Du kan lese mer om klageadgang og retningslinjer for klagebehandling på Parkeringsklagenemnda sine nettsider.