Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Fra parkering til mobilitet

Parkering var lenge preget av mekaniske, analoge løsninger. Bergen Parkering AS sikter heller mot en mer bærekraftig og kundevennlig mobilitet.

Helt siden selskapet så dagens lys i 2011, har vi jobbet for å forbedre bylivet i Bergen sentrum. Bergen Parkering AS huser ikke bare biler – vi er også med på å forme fremtiden for transport og mobilitet i byen. Allerede i 2021, lanserte vi en ny og innovativ tjeneste i Bergen sentrum: byens største hub for bildeling. Den gang ble 39 av parkeringsplassene i ByGarasjen forvandlet til et eget bildelingsområde, med tilbud fra tre forskjellige aktører innen bildeling. Med så stort utvalg rett over fylkets største kollektivknutepunkt, tok byen et stort skritt mot en mer fleksibel og bærekraftig transporthverdag. Siden den gang, er bildelingsbiler nærmest fast inventar på Bergen Parkering sine anlegg, dog ingen i samme størrelsesorden som ByGarasjens bildelingshub.

Bildeling og bærekraft

For Bergen Parkering, er fleksibel mobilitet og bildeling del av et helhetlig tjenestekonsept når vi leverer parkeringsdrift. Parkering er mer enn asfalt og hvite streker på rekke og rad: vi ser på parkeringsdrift som behovsdekning, og en mulighet til å levere en merkbar bedring av lokalmiljøet.

En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomført for Bymiljøetaten i Bergen kommune, viser at én delebil kan erstatte opptil 15 privatbiler. Bildeling har de siste årene blitt svært utbredt i sentrale strøk og gir brukerne tilgang til bil i hverdagen uten å måtte eie sin egen. Ordningen med reserverte parkeringsplasser for bildeling har allerede en posisjon i offentlig regi, blant annet i form av mobilpunkter tilrettelagt av Bymiljøetaten. Per juli 2023, er det 212 offentlige, reserverte plasser for delebiler i hele Bergen kommune. Til sammenligning, har Bergen Parkering 94 reserverte bildelingsplasser i sine p-anlegg, og tallet vokser stadig. Skal bildeling bli et reelt alternativ til privatbilisme, må tilgjengeligheten økes i takt med etterspørselen. Bergen Parkering sine huber gjør det enklere for alle som vil dele bil: det blir lettere for aktørene som driver med utleie av bil å etablere seg i Bergen, og det blir lettere for brukerne å oppsøke Bergen Parkering sine anlegg for å finne en ledig bil.

 

Mobilitet og miljø

Vi har gjennom bærekraftstrategien vår forpliktet oss til å levere en merkbar bedring av lokalmiljøet der vi drifter parkeringsanlegg. Det kan høres ut som en hårete ambisjon, men tar du en nærmere titt på parkeringsplassene vi drifter, vil du legge merke til interessante tilskudd. Ved siden av de tradisjonelle plassene, finner man gjerne ladestasjoner for både elbiler og delingsbiler. Men mobiletet er mer enn motorvogn på fire hjul, derfor vil man også finne stativer for bysykler eller annen mikromobilitet på våre p-plasser. Dette gjør vi for å tilrettelegge for en mer bærekraftig og grønnere måte å komme seg fra A til B. Ved å tilrettelegge for alle typer mobilitet utover vanlig parkering, forenkler vi hverdagen med mer fleksibel transport, hvor man kan kombinere bil, sykling og kollektiv.

 

Referanseprosjekt: Høyteknologisenteret

Bergen Parkering AS inngikk avtale om drift av parkeringsarealet ved Thormøhlensgate 55, bedre kjent som Høyteknologisenteret, i juli 2021. Arealet er seksjonert, og har både offentlige og kommersielle aktører på eiersiden. Parkeringsplassen hadde tidligere blitt forvaltet av UiB Drift, men de strenge rammene rundt regulering og håndheving av parkeringsarealer, hadde gjort det for vanskelig for dem å fortsette med det.

I forkant av avtaleinngåelse, gjennomførte vi en analyse av arealene til disposisjon, eksisterende bruksmønster, behov i nærmiljøet, og muligheter for utvikling av området. Vi så et klart potensiale til å løfte hele parkeringsområdet og samtidig øke lønnsomheten, ved å tilby et bredt spekter mobilitetstjenester.

I løpet av sommeren, hadde vi økt antall p-plasser, samtidig som sikkerhet og trafikkflyt hadde blitt forbedret. Dette var med på å frigjøre areal til annen mobilitet enn kun privat parkering: det ble også plassert delebiler, bysykler og elsparkesykler på området, et tilbud som kom både parkerende kunder og andre i nærmiljøet til gode.

Bergen Parkering skal utøve virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte, og dette er innarbeidet i våre styrende dokumenter. Vi tror på at det å stille krav til bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningsvirksomhet over tid vil bidra til verdiskapningen og ikke være et hinder for den. Prosjektet vårt ved Høyteknologisenteret viser at det er gjennomførbart med de rette folkene på laget. Vi utforsker ofte nye konsepter, noe som kanskje ikke er så vanlig i en ellers konservativ bransje. Vi er alltid på jakt etter innovative ideer å teste, og vi er nå i dialog med en ny partner om å tilby en helt ny form for elbillading ved Høyteknologisenteret i nær framtid.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan løfte dine parkeringsarealer til et nytt nivå.

 

Tekst og foto: Bergen Parkering, Schibsted Partnerstudios