Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Parkering ved Bergen Havn

Vår avtale med Bergen Havn ble avsluttet 30. april 2024, og ny parkeringsoperatør har overtatt parkeringsdriften.

Har du spørsmål angående parkering før 30. april 2024?

Kontrollsanksjon

Parkeringsbot – eller kontrollsanksjons som det egentlig heter – gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på parkeringsbestemmelser eller -vilkår. Du har alltid rett til å klage på en kontrollsanksjon. Bergen Parkering kan kun behandle klager på kontrollsanksjoner ilagt før 30. april 2024.

Alle klager på kontrollsanksjon må sendes skriftlig til Bergen Parkering via eget klageskjema. Du finner også klageskjemaet ved å skanne QR-koden på kontrollsanksjonen du har mottatt. Klagen må sendes innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen ble ilagt. Du trenger ikke å betale kontrollsanksjonen så lenge du har sendt inn en klage som er under behandling.

Legg merke til at kontrollsanksjoner bare kan frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen, eller hvis det vil finnes presedens for å se bort fra vilkårene på stedet. Du kan lese mer om klageadgang og retningslinjer for klagebehandling på Parkeringsklagenemnda sine nettsider.

Øvrige parkeringsområder

Bergen Parkering drifter over 3500 parkeringsplasser i sentrum, og vi hjelper deg gjerne med å finne både korttids- og langtidsparkering. Sjekk gjerne listen over alle våre anlegg, eller ta kontakt med kundeservice for veiledning og hjelp til å finne det rette tilbudet.

Bradbenken

Bradbenken er et utendørs p-område langs sjøkanten på Bryggen, ved Skur 7, hvor Statsraad Lehmkul legger til kai. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS. Området er forbeholdt parkering for kunder med abonnement. Det er dessverre ikke mulig å bestille abonnement ved Bradbenken per dags dato på grunn av manglende kapasitet.

 

Månedspris: 2250,-

Dokken/Jekteviken (ISPS)

Dokken/Jekteviken ISPS består av flere p-områder rundt byggene innenfor havneanleggene mellom Dokken og Hurtigruteterminalen. Adgang til området blir kontrollert i forbindelse med havnesikring og ISPS-regelverk. Parkering er forbeholdt kjøretøy med fastprisavtale og godkjent adgang til ISPS-området.

Månedspris: 2000,-

Dreggekaien

Dreggekaien er ved langs sjøkanten på Bryggen, ved Skur 8. Dreggekaien er Bryggens laveste punkt og først til å sperres av ved stormflo. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS. Området er forbeholdt parkering for kunder med abonnement. Det er dessverre ikke mulig å bestille abonnement på Dreggekaien per dags dato på grunn av manglende kapasitet.

Jekteviken/Nøstetorget Ute

Jekteviken er er utendørs parkeringsområde ved Hurtigruteterminalen. Området er åpent for parkering mot betaling alle dager kl 00:00 til 24:00. Betaling skjer før du forlater kjøretøyet, enten på automat eller i app.

Møhlenpriskaien

Møhlenpriskaien er et utendørs p-område, innenfor havneområder i Dokken ved Skur 25 og 26. P-plassene er reservert kunder med abonnement og all parkering på området utenom oppmerkede plasser er forbudt. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS.

Nordre Nøstekaien

Nordre Nøstekai, ved båtnaustet i Nøstebukten og det gamle TV 2-bygget, består av 12 parkeringsplasser forbeholdt kunder med parkeringsavtale. Parkering på øvrige deler av kaien er forbudt. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS.

Nøstetorget P-hus

Nøstetorget P-hus er parkeringshuset tilknyttet Hurtigruteterminalen i Bergen. P-huset, med sine 296 p-plasser, er forbeholdt leietakere på terminalen. For å bruke Nøstetorget P-hus, må man ha en aktiv og gyldig fastprisavtale, og et adgangskort til p-huset.

Skolten/Festningskaien (ISPS)

Dette er et avgrenset utendørsområde Skoltegrunnskaien, mellom Festningskaien og Bontelabo. Adgang til området blir kontrollert i forbindelse med havnesikring og ISPS-regelverk. Parkering er forbeholdt kjøretøy med abonnement og godkjent adgang til ISPS-området. Det er dessverre ikke mulig å bestille abonnement på Skolten per dags dato på grunn av manglende kapasitet. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS.

Strandkaien

Dette utendørsområdet består av fire parkeringsplasser på østsiden av Strandkaiterminalen. Parkering på øvrige deler av kaien er forbudt. De fire plassene er forbeholdt parkering for kunder med abonnement. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS.

Sydnes (Gassverktomten)

Sydnes/Gassverktomten er et parkeringsområde i svingen mellom Jekteviken og Torborg Nedreaas’ gate, og er forbeholdt parkering for kunder med abonnement. Det er dessverre ikke mulig å bestille abonnement på Dreggekaien per dags dato på grunn av manglende kapasitet. Området tilhører Bergen og Omland Havn AS, og driftes av Bergen Parkering AS.