Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Åpenhet og etikk

Vi tror på at det å stille krav til bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningsvirksomhet over tid vil bidra til verdiskapningen og ikke være et hinder for den.

Hva betyr åpenhet for oss?

Bergen Parkering skal utøve virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte, og dette er innarbeidet i våre styrende dokumenter. Den veksten og de verdiene vi arbeider for å skape hver dag, skal være basert på disse prinsippene. Vi tror på at det å stille krav til bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningsvirksomhet over tid vil bidra til verdiskapningen og ikke være et hinder for den.

Bergen Parkering skal kjennetegnes av høy etisk standard som er i tråd med selskapets verdier vennlig, ansvarlig, smidig og kompetent. Den etiske standarden skal bidra til å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner.

Verdier, retningslinjer og rutiner

Bergen Parkering har en overordnet strategi som innebærer et søkelys på at selskapet skal ta samfunnsansvar og være en ansvarlig aktør. Dette er forankret i selskapets øverste ledelse gjennom vår overordnete strategi. I tillegg har vi nylig utarbeidet en egen bærekraftstrategi.
For å sikre at vi gjør gode prioriteringer og jobber med de områdene hvor vi har størst påvirkning, har vi gjennomført flere analyser, og utpekt noen tema hvor vi kan gjøre en forskjell. Vi har deretter definert fire strategiske fokusområder for vårt bærekraftarbeid:

Inn mot åpenhetsloven er det særlig aktuelt at et av målene våre er at vi vil skape trygghet for ansatte, kunder og lokalsamfunn ved å kontinuerlig jobbe med sikkerhet. Som en lokal aktør er vi til stede i flere deler av byen, og vi vil ta vår del av ansvaret for å sikre et trygt og trivelig bymiljø. De ansatte er kjernen i vår bedrift, og vi tar deres trivsel på alvor.
I tillegg er det viktig for oss å være en foregangsaktør i bransjen ved å ha en troverdig og ansvarlig drift, for å skape tillit hos kunder, besøkende og eiere. Dette innebærer at Bergen Parkering skal ta ansvar både i egen drift og i egen verdikjede. Vi vil gjøre vår del for å skape en seriøs og pålitelig bransje.

For å ivareta en forsvarlig virksomhetsstyring har vi en rekke ulike retningslinjer og prosedyrer. Bergen Parkering har utarbeidet etiske retningslinjer for egne ansatte og vi skal kjennetegnes av høy etisk standard som er i tråd med selskapets verdier:

  • Vennlig
  • Ansvarlig
  • Smidig
  • Kompetent

Den etiske standarden skal bidra til å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Våre etiske retningslinjer følger og bygger på Bergen kommunes etiske standard som eier av selskapet.

For å understøtte vår virksomhetsstyring har vi samlet våre rutiner i en Kvalitetshåndbok, og har organisert informasjon om rettigheter og plikter for de ansatte i personalhåndboken. For å sikre et videre søkelys på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører vil vi jobbe med å iverksette dette arbeidet i våre eksisterende styringsprosesser.

Åpenhetsloven

Bergen Parkering er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden.

I den forbindelse, har vi iverksatt en prosess for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede og i vårt eget selskap. Prosessen vår følger OECDs retningslinjer og kravene i åpenhetsloven. Denne prosessen innebærer å identifisere og redusere risiko, og å spore og kommunisere resultatene. Du kan lese den fullstendige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene her.