Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Fremme ansvarlig drift og vise vei i bransjen

Ved å fremme en troverdig og ansvarlig drift, vil vi skape tillit hos kunder, besøkende og eiere. Vi skal gjøre vår del for å skape en seriøs og pålitelig bransje.

Hvorfor dette er viktig for oss

Bergen Parkering vil være en foregangsaktør i bransjen ved å ha en troverdig og ansvarlig drift, og for å skape tillit hos kunder, besøkende og eiere. Dette innebærer at Bergen Parkering skal ta ansvar både i egen drift og egen verdikjede. Vi vil gjøre vår del for å skape en seriøs og pålitelig bransje.

Våre ambisjoner

Bergen Parkering skal være en benchmark for andre selskaper i bransjen. Gjennom å jobbe med målrettet bærekraftsarbeid, vil vi vise at vi tar ansvar for utviklingen vi har lyst å se. Vi vil oppfattes som bærekraftige av både av kunder og av andre selskaper. Der vi har identifisert risiko eller behov for forbedring, skal vi ta initiativ til å tiltak, og gjennomføre disse i samarbeid med andre engasjerte aktører.

Relevante bærekraftstema

  • Bidra til bærekraftige lokalsamfnn
  • Bærekraftige verdikjeder og innkjøp
  • Etikk og antikorrupsjon
  • Sertifiseringer
  • Risikohåndtering
  • Lønnsomhet og verdiskapning

Relevante bærekraftsmål

Bergen Parkering støtter FNs bærekraftsmål, og vil jobbe kontinuerlig med å gjøre en forskjell innen prioriterte mål. Målene er knyttet opp mot fokusområdene i strategien og bygger opp under de strategiske målene vi har satt for vårt bærekraftsarbeid.

Når vi snakker om å fremme ansvarlig drift og vise vei i bransjen, ser vi det i sammenheng med følgende av FNs bærekraftsmål:

mål 5- bokmål

Likestilling mellom kjønnene

Vi skal sikre at ingen av våre ansatte blir diskriminert på bakgrunn av kjønn og jobbe mot likestilling mellom kjønnene.

mål 8- bokmål

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ansatte er kjernen i vår virksomhet, og vi vil være en foregangsbedrift i bransjen på ansattes rettigheter og vilkår.

mål 10 - bokmål

Mindre ulikhet

Vi skal vise respekt for alle mennesker, og arbeide aktivt for å sørge for et godt miljø som
kjennetegnes av likeverd og mangfold.

mål 11- bokmål

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal ha fokus på ansvarlig forbruk av materiell, og ha fokus på både gjenbruk og god håndtering av avfallet vi produserer.