Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Allmenningen på Spelhaugen

Allmenningen er et stort utendørs parkeringsområde i Fyllingsdalen, hvor du får to timer gratis parkering med Sesam Sesam.

sesamsesam-easypark

Hvordan betale for parkeringen

App

Allmenningen er et bomfritt utendørs parkeringsområde med automatisk skiltgjenkjenning. Du får to timer gratis parkering når du besøker Allmenningen og Depotet på Spelhaugen. Hvis du vil parkere utover de to timene, anbefaler vi at du registrerer deg i Sesam Sesam eller EasyPark, hvor betalingen skjer automatisk.

Last ned Sesam Sesam i Google Play eller App Store.

Last ned EasyPark i Google Play eller App Store.

Kort og automat

Du finner betalingsautomaten ved inngangen til butikksenteret i Krokatjønnveien 11A. Her kan du betale med Visa eller MasterCard.

Det er også mulig å bruke vår digitale betalingsautomat, hvor du kan betale for parkering før du kjører ut av området. Les mer her.

Åpningstider: Døgnåpent

Plassbredde:  2,3 – 2,6 m

Tilhenger ikke tillatt

Parkeringsplasser: 580

To timer gratis parkering

Du får inntil to timer gratis parkering når du besøker Allmenningen på Spelhaugen. Parkeringstid beregnes automatisk, og starter når du kjører inn på området.

Vær oppmerksom på at tilbudet gjelder kun ditt første parkeringsbesøk. Kjører du ut av parkeringsområdet og kommer tilbake, må du betale ordinær parkeringsavgift fra innkjøringstidspunkt, med mindre det har gått mer enn én time siden din forrige gratisparkering. Det gjelder selv om du ikke har «brukt opp» to timer ved første besøk, altså uavhengig av lengden på din første gratisparkering.

Priser

Du får inntil to timer gratis parkering når du besøker Allmenningen på Spelhaugen. Utover de to første timene, gjelder følgende time- og døgnpriser.

Mandag til lørdag

 • kr. 15 per 30 min
 • kr. 250 per døgn*

Søndag

 • kr. 7,50 per 30 min

* Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Parkeringsavgift belastes per påbegynt halvtime.

Betale for parking

Du får alltid to timer gratis parkering når du besøker Allmenningen på Spelhaugen. Utover de to første timene, finnes det flere måter for deg å betale for parkering, både underveis og i etterkant av besøket.

Betale på stedet

Hvis du ikke har automatisk betaling med app, kan du selvfølgelig betale for parkering på stedet. Vi har en betalingsautomat ved hovedinngangen til senteret på Allmenningen. Automaten tar både Visa og MasterCard.

Du kan også bruke vår betalingsautomat på mobil. Skann QR-koden som er hengt opp på stedet. QR-koden tar deg til en nettside hvor du skriver inn bilnummeret ditt for å gjøre opp din pågående parkering. Du velger selv hvordan du vil betale: enten med bankkort eller Vipps. Hele prosessen tar i underkant av to minutter, og kan gjøres fra hvor som helst i p-huset, så lenge du fortsatt står parkert.

Etterskuddsbetaling

Du kan fortsatt betale for parkeringen på en enkel og smidig måte etter parkeringsbesøket ditt. Du kan blant annet betale på nett innen 48 timer etter utkjøring.

Rekker du ikke å betale parkeringen innen 48 timer, blir det etterhvert sendt faktura til kjøretøyets registrerte eier (fakturagebyr på kr. 10,50 tilkommer).

Parkering for leietakere og ansatte

For ansatte og leietakere på Spelhaugen, har vi sammen med Angarde utarbeidet noen rabattordninger som sikrer både tilgjengelighet og fleksibilitet. Det gjelder både for kunder med behov for parkering på daglig basis, eller kun en gang i blant. Les mer om rabattavtalene her.

Parkering for forflytningshemmede

Det er plasser reservert for forflytningshemmede ved inngangen til butikksenteret, og ved inngangen til Krokatjønnveien 11C. Ordinære vilkår gjelder for parkerende med bevis for forflytningshemmede, herunder også betalingsplikt for parkering.

Lade på Allmenningen

Det er 16 ladeplasser på Allmenningen, til venstre side for innkjøringen i Krokatjønnveien.

 • Kontakttype: Type 2 Mode 3

Kjøretøy som ikke lader skal ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre tilgang til å lade.

Bildeling og grønn mobilitet

På Allmenningen på Spelhaugen finner du mer enn parkering. Området er utviklet av Angarde, som ønsker å skape en bærekraftig, pulserende og urban bydel på Spelhaugen. Partnerskapet mellom Angarde og Bergen Parkering er en viktig del av denne visjonen.

For Bergen Parkering, er fleksibel mobilitet og bildeling del av et helhetlig tjenestekonsept når vi leverer parkeringsdrift. Parkering er mer enn asfalt og hvite streker på rekke og rad: vi ser på parkeringsdrift som behovsdekning, og en mulighet til å levere en merkbar bedring av lokalmiljøet.

Allmenningen skal dermed få en mobilitetshub med delingsbiler, bysykler, og annen mikromobilitetstjenester som elsparkesykler. Dette vil vi gjøre for å tilrettelegge for en mer bærekraftig og grønnere måte å komme seg fra A til B. Ved å tilrettelegge for alle typer mobilitet utover vanlig parkering, forenkler vi hverdagen med mer fleksibel transport, hvor man kan kombinere bil, sykling og kollektiv.

Parkeringsvilkår

Området håndheves jfr. parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260. Fører aksepterer parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøyet, selv om føreren ikke forlater det, og ved alle opphold på området. Allmenningen på Spelhaugen er et parkeringsområde utstyrt med automatisk skiltgjenkjenning. Det vil si at betaling skjer på slutten av oppholdet, og at bilnummer er identifikasjonsmetode for parkering.

Førers plikter

 1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.
 2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).
 3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon.
 4. Betaling for parkering skjer på slutten av parkeringsoppholdet. Nærmere informasjon om betaling er tilgjengelig ved betalingsautomaten i Krokatjønnveien 11A og på plakater plassert ved knutepunkter og gangveier på området.
 5. Alle mopeder og motorsykler (to-, tre- og firehjulte) må benytte oppmerkede parkeringsplasser. Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt, og følger alle allminnelige parkeringsvilkår tilsvarende firehjulte motorvogn.
 6. Det er ikke tillatt å parkere eller hensette tilhenger, bobil, campingvogn eller større kjøretøy på dette parkeringsområdet.
 7. Parkerende med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, inkludert betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må legges godt synlig i frontruten på kjøretøyet for kontroll ved bruk av reserverte HC-plasser.
 8. Noen parkeringsplasser kan være reserverte for særskilte brukere og merket deretter. Det er ikke mulig å benytte reserverte plasser uten særskilt tillatelse.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser eller skiltede vilkår, utstedes en kontrollsanksjon (§ 36). Satsene for kontrollsanksjon er bestemt av parkeringsforskriften (§ 36). Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten. Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Du finner også kontaktinformasjon og lenke til klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.