Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Kleppestø

Bergen Parkering drifter flere utendørs p-områder for Askøy kommune, hvor de fleste er forbeholdt parkerende med særskilt tillatelse

easypark

Hvordan registrere parkeringen

Helsetunet P-plass

Helsetunet P-plass er et utendørs parkeringsområde ved Kleppestø helsestasjon. Parkering er åpent for allmennheten alle dager, hele året. Det er ingen betalingsplikt, men du må fortsatt registrere ankomsttid for å overholde vilkåret om maks 2 timers parkering.

Registrering skjer enten ved å stille ankomsttid på en p-skive du har i bilen, eller ved å registrere ankomst og forventet p-tid i appen EasyPark. Bruk takstgruppe 6029.

EasyPark-appen finner du på Google Play og i App Store.

Øvrige parkeringsområder

Det er innført parkeringsregulering ved flere p-områder på Kleppestø og Myrane, blant annet ved institusjoner som Kleppestø barnehage, Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole. Disse p-områdene er forbeholdt parkerende med særskilt tillatelse. Parkeringstillatelse administreres av Askøy kommune, mens Bergen Parkering utfører kontroll og håndheving på områdene.

Spørsmål om parkering

Det er innført parkeringsregulering ved flere p-områder på Kleppestø og Myrane, blant annet ved institusjoner som Kleppestø barnehage, Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole. Disse p-områdene er forbeholdt parkerende med særskilt tillatelse. Parkeringsregulering administreres av Askøy kommune, mens Bergen Parkering utfører kontroll og håndheving på områdene. Du kan lese mer om parkeringssituasjon på Kleppestø og Myrane på Askøy kommune sine nettsider.

Forflytningshemmede

Kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) har reserverte plasser ved noen av p-områdene. Ved Helsetunet P-plass, som er åpen for allmennheten, må parkerende med HC-kort fortsatt registrere ankomst og p-tid. Ved p-områder skiltet som privat parkering for særskilte grupper, gjelder egne regler. Du kan forhøre deg med institusjonen du besøker eller hører til for mer informasjon.

Spørsmål om kontrollsanksjon

Parkeringsbot – eller kontrollsanksjons som det egentlig heter – gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på parkeringsbestemmelser eller -vilkår.

Du har alltid rett til å klage på en kontrollsanksjon. Alle klager på kontrollsanksjon må sendes skriftlig til Bergen Parkering via eget klageskjema. Du finner også klageskjemaet ved å skanne QR-koden på kontrollsanksjonen du har mottatt. Klagen må sendes innen 3 uker etter at kontrollsanksjonen ble ilagt. Du trenger ikke å betale kontrollsanksjonen så lenge du har sendt inn en klage som er under behandling.

Legg merke til at kontrollsanksjoner bare kan frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen, eller hvis det vil finnes presedens for å se bort fra vilkårene på stedet. Du kan lese mer om klageadgang og retningslinjer for klagebehandling på Parkeringsklagenemnda sine nettsider.

Moped og motorsykkel

Ordinære parkeringsvilkår gjelder for to- og firehjulter mopeder og motorsykler på alle parkeringsområdene. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.