Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Høyteknologisenteret

Høyteknologisenteret er et utendørs parkeringsområde på Florida, rett ved Nygårdsparken og Høyteknologisenteret. Området er åpent for parkering mot betaling alle dager kl 00:00 til 24:00. Betaling skjer forskuddsvis før du forlater kjøretøyet, enten på automat eller i app.

Parkeringsplasser: 46

easypark

Hvordan betale for parkeringen

App

Betaling skjer forskuddsvis, det vil si umiddelbart etter parkering og før du forlater kjøretøyet. Betaling skjer enten på automat eller i app. Ved Høyteknologisenteret kan du betale for parkeringen med EasyPark. Bruk takstgruppe 6025.

Last ned EasyPark via Google Play eller i App Store.

Betalingsautomat

Betalingsautomaten er mot inn- og utkjøringen til parkeringsområdet. Der kan du betale med kort eller mynt. Husk å legge billetten godt synlig i frontruten før du forlater kjøretøyet.

Åpningstider: Døgnåpent

Plassbredde:  2,5 m

kr. 17 per 30 min

Døgnpris: kr. 220

Tilhenger ikke tillatt

Priser

Pris for parkering ved Høyteknologisenteret:

  • kr. 17 per 30 min
  • kr. 220 per døgn*

*Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt ved Høyteknologisenteret. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Parkeringsvilkår

Førers plikter
1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.

2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).

3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon på kr. 600.

4. Betaling for parkering skjer før en forlater området, enten ved å løse billett på betalingsautomaten, eller ved elektronisk registrering og betaling i applikasjonen EasyPark. Nærmere informasjon om betaling tilgjengelig ved betalingsautomaten og på plakater, herunder riktig takstgruppe for bruk av EasyPark.

5. Betaling for parkering må skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2. ledd), se priser og annen informasjon ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd).

6. Parkering av tohjulte mopeder og motorsykler er ikke tillatt utenom oppmerkede plasser eller på skraverte felt. Alle tohjulte mopeder og motorsykler må benytte oppmerkede plasser.

7. Tohjulte mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.

8. Firehjulte mopeder og mopedbiler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.

9. Parkerende med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, men er fritatt for betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må legges godt synlig i frontruten på kjøretøyet for kontroll.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr. 600,- (§ 36).  For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr. 900,-. Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

 

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på www.bergenparkering.no. Du finner også kontaktinformasjon og lenke til elektronisk klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.

Forflytningshemmede

Det er to parkeringsplasser reservert for kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Alle kjøretøy med HC-kort er fritatt fra betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må være synlig i kjøretøyet under hele parkeringsoppholdet for kontroll.