Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår for abonnement på parkering hos Bergen Parkering AS, inkludert parkeringsområder tilhørende Bergen og Omland Havn AS.

Priser

Priser for abonnement hos Bergen Parkering AS gjeldende fra 1.9.2019:

Anlegg Privat Bedrift
ByGarasjen kr. 1 386,- pr. måned kr. 2 100,- pr. måned
Holbergskaien kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
KlosterGarasjen kr. 3 200,- pr. måned kr. 3 200,- pr. måned
Ludebryggen kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
NordnesGarasjen kr. 1 200,- pr. måned kr. 1 200,- pr. måned
NordnesGarasjen – elbil kr. 600,- pr. måned kr. 600,- pr. måned
Munkebryggen kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
Nykirkekaiene kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
Nøstegaten v/ 58 kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
SolheimsGarasjen kjeller kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
Tollbodkaien kr. 1 500,- pr. måned kr. 1 500,- pr. måned
Bradbenken kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Dokken/Jekteviken (ISPS) kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Dreggekaien kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Festningskaien kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Frieleneskaien kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Møhlenpriskaien kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Nordre Nøstekai kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Nøstetorget P-hus kr. 2 000,- pr. måned kr. 2 000,- pr. måned
Nøstetorget ute (Jekteviken) kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Pedersens brygge kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Skolten/Festningskaien (ISPS) kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Strandkaien kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned
Sydnes (Gassverktomten) kr. 1 565,- pr. måned kr. 1 565,- pr. måned

Alle priser er inklusive MVA.

Alle abonnementspriser og vilkår kan justeres med 1 kalendermåneds varsel, regnet fra utløpet av den måneden varselet sendes.

Bruk av nummerskiltgjenkjenning og administrasjon av kundedata

Alle abonnement hos Bergen Parkering AS og Bergen og Omland Havn AS verifiseres ved hjelp av nummerskiltgjenkjenning, enten automatisk nummerskilt gjenkjenning (ANPR) eller ved kontroll av kjøretøyets nummerskilt. Unntaket er SolheimsGarasjen kjeller.

I ByGarasjen og KlosterGarasjen benyttes automatisk nummerskiltgjenkjenning med kamera plassert ved inn- og utkjøringsfeltene.

Administrasjon av kundedata som endring av bilnummer, adresse etc. er selvbetjent via sesam-sesam.com.

Kundedata oppbevares og behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning og benyttes til statistiske formål. Kontaktinformasjon kan også gjøres tilgjengelig for andre selskaper som etter avtale med Bergen Parkering AS forestår kundeundersøkelser, teknisk eller administrativ drift.

Parkeringsoperatør

Parkeringsområdene tilhørende Bergen og Omland Havn AS (BOH AS) driftes av Bergen Parkering AS fra 1.1.2019.

Depositumsutstyr og faste plasser i SolheimsGarasjen

Ved abonnement i SolheimsGarasjen (kjeller) får man tildelt dørtag og elektronisk fjernkontroll for åpning av porter. Dette utstyret skal leveres tilbake ved endt avtale. Leieforholdet opphører ikke før dørtag og elektronisk fjernkontroll er innlevert. Tap av utstyr blir fakturert med kr 750.

Kjøreport til underetasjen skal være lukket og alle dører skal være låst når garasjen forlates.

Dersom plassen tas i bruk av uvedkommende kontaktes Bergen Parkering AS på tlf. 55 56 88 70 eller epost post@bergenparkering.no.

Abonnementets varighet

Abonnementet er løpende, fornyes automatisk ved hver kalendermåned og gjelder fram til det blir sagt opp skriftlig.

Plassgaranti

Abonnementet er ikke en plassreservasjon og forutsetter ledig plass i anlegget eller parkeringsområdet det abonneres på. Unntak fra dette er abonnement i SolheimsGarasjens kjeller, der en får tildelt fast plass.

Ved større vedlikeholdsprosjekter eller ekstraordinære arrangementer, kan Bergen Parkering AS stenge et parkeringsområde helt eller delvis. Det vil tilbys alternativ parkering så langt det lar seg gjøre.

Oppsigelse

Abonnementet har gjensidig oppsigelsesfrist på én -1- kalendermåned regnet fra utløpet av den måneden vi mottar din oppsigelse. Alle oppsigelser må registreres i den selvbetjente nettportalen eller meldes skriftlig per e-post til post@bergenparkering.no. Oppsigelser tas ikke imot per telefon.

Betaling og fakturering

Alle abonnement faktureres forskuddsvis fra vår samarbeidspartnere Payex og Arvato med 14 dagers forfall, betalingsfrist senest den 1. dagen for perioden som faktureres. Det ytes ingen refusjon av ubenyttet parkeringstid.

Ved for sen betaling gjelder normale rutiner for purring og inkasso og abonnementet kan bli sperret for bruk inntil betaling er mottatt. For gjenåpning av abonnementet må det sendes epost til post@bergenparkering.no med dokumentert betaling.

Ved skade

Lagring av personlig utstyr (f.eks. dekk, rekvisita, sykler etc.) er ikke tillatt i anleggene.

Bergen Parkering AS og/eller Bergen og Omland Havn AS er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller andre gjenstander som ligger i bilen.