Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Innovere for å ta i bruk morgendagens løsninger

Vi vil fortsette å være en aktør som andre ser opp til for nyskapning og utvikling av fremtidens mobilitet.

Hvorfor dette er viktig for oss

Bergen Parkering er en del av en større mobilitetsverden, og vi skal jobbe med å utvikle nye og  er effektive løsninger for besøkende og kunder. Vi vil være en aktør som andre ser opp til for nyskapning, og dette skal vi gjøre ved å dra nytte av mulighetene i teknologiutvikling.

Våre ambisjoner

Bergen Parkering har tatt flere store steg de siste ti årene. Parkering var lenge preget av mekaniske, analoge løsninger. Vi sikter heller mot å drive bransjen framover, mot en mer bærekraftig og kundevennlig mobilitet med fokus på nye, smartere løsninger. Den teknologiske utviklingen har på mange måter gjort oss til en pionér i bransjen. Ved å være et innovativt selskap som tør å prøve og feile, finner vi stadig nye løsninger som forenkler besøkendes opplevelse av våre produkter og tjenester. På denne måten, vil vi være en foregangsfigur og en aktør andre ser til for nyskapning.

Relevante bærekraftstema

  • Innovasjon
  • Forretningsutvikling
  • Strategiske samarbeid
  • Kommunikasjon
  • Energiforbruk og -kilder
  • Big data og maskinlæring
  • Kunnskap og kompetanse

Relevante bærekraftsmål

Bergen Parkering støtter FNs bærekraftsmål, og vil jobbe kontinuerlig med å gjøre en forskjell innen prioriterte mål. Målene er knyttet opp mot fokusområdene i strategien og bygger opp under de strategiske målene vi har satt for vårt bærekraftsarbeid.

Når vi snakker om å innovere, ser vi det i sammenheng med følgende av FNs bærekraftsmål:

mål 7- bokmål

Ren energi til alle

Vi skal jobbe med å redusere energiforbruket og sikre bruk av fornybare kilder for å dra vår del  av lasset i et samfunn med økende behov for ren energi.

mål 9- bokmål

Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon er sentralt for å utvikle de løsningene som er nødvendig for en grønn omstilling av samfunnet. Vi skal innovere for å muliggjøre dette og forenkle brukerreisen til våre besøkende.

mål 17- bokmål

Samarbeid for å nå målene

For å kunne nå klimamålene er godt samarbeid viktig. Vi skal fokusere på å inngå samarbeid for å innovere og utvikle gode løsninger for våre kunder og eiere.