Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Ofte stilte spørsmål

På denne siden kan du finne svar på våre mest vanlige spørsmål. Finner du ikke det du leter etter, eller har et annet spørsmål, kan du kontakte oss direkte.

Betale for parkering

Vi tilbyr forskjellige betalingsalternativer ved våre parkeringsanlegg. Som regel vil du alltid finne en automat, og minst en annen, digital betalingsmetode tilgjengelig. Les mer om dette her og under informasjonssidene for hvert anlegg.

Abonnement

Det tilbys abonnement ved flere av våre parkeringsanlegg. Se mer informasjon under hvert anlegg eller benytt bestillingsskjema her:

Bestill abonnement

Har du elbil og ønsker å parkere i ByGarasjen? Se under «Miljørabatt for elbil»

Lademuligheter

Du finner ladeplasser i alle parkeringshusene våre. For å kunne lade behøver du egen ladekabel som du benytter til å koble kjøretøyet til ladesøylen. Du trenger en Mode 3 kabel som passer til bilen din i den ene enden, og en Type 2-kontakt i enden som går i ladestasjonen.

I ByGarasjen har vi et eget område med ca. 90 plasser for lading av elbil. Ladeområdet på plan 2 mot syd (AdO, Amalie Skram VGS) fungerer som en egen takstsone innenfor ByGarasjen med egen bomfri inn- og utkjøring. Det påløper en avgift for tiden kjøretøyet er parkert på ladeområdet. Tiden beregnes basert på nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring og utkjøring til området. Denne avgiften kommer i tillegg til ordinær parkering. Det vil si at prisen på ladeområdet er uavhengig av andre rabattavtaler, månedstak og abonnement i ByGarasjen.

Parkering med tilhenger

Det er ikke tillatt å parkere med tilhenger i noen av våre parkeringshus eller utendørs parkeringsområder.

Høydebegrensning

ByGarasjen: 200 cm

KlosterGarasjen: 200 cm

NordnesGarasjen: 180 cm

Nøstetorget P-hus: 220 – 180 cm

SolheimsGarasjen: 180 cm

Skade oppstått i parkeringshus

En sjelden gang i blant, kan det oppstå skader på et kjøretøy parkert i et av våre parkeringshus. Kjøretøy parkert i våre parkeringshus står på eget ansvar, men vi vil alltid være behjelpelige med å avdekke eventuelle skader som kan ha oppstått. Vi har døgnkontinuerlig overvåking i våre parkeringshus. Dersom du trenger gjennomgang av overvåkingsbilder fra parkeringstidspunktet, ber vi om en skriftlig henvendelse til post@bergenparkering.no så snart som mulig og senest innen 5 dager etter en eventuell skade da alle opptak slettes automatisk etter 7 dager. Legg merke til at dersom det er behov for utlevering av opptak, kan disse kun utleveres til Politiet.

Reservere parkering

Det er ikke mulig å reserve parkering i forkant ved våre parkeringsanlegg. Vi har som regel god kapasitet i ByGarasjen og KlosterGarasjen, men du kan også sjekke antall ledige p-plasser i forkant av parkeringen på ledig-parkering.no.

Bomfri parkering

Alle våre parkeringshus er bomfrie. I parkeringshusene ByGarasjen, GriegGarasjen, KlosterGarasjen, benyttes automatisk skiltgkjenning med etterskuddsbetaling. Les mer om dette her.

I NordnesGarasjen benyttes det en egen form for automatisk skiltgjenkjenning på hver enkel p-plass. Les mer om dette her.

I SolheimsGarasjen er det ikke automatisk skiltgjenkjenning og betaling må skje før man forlater kjøretøyet. Les mer om betalingsmetodene på anleggssiden.

Miljørabatt for elbil

Det ytes 25% miljørabatt til elbiler og hydrogenbiler på ordinære times- og døgntakster i ByGarasjen, NordnesGarasjen og SolheimsGarasjen. I ByGarasjen og NordnesGarasjen gis elbilrabatt automatisk til alle kjøretøy med standard elbilskilt (dvs. skilt som begynner på EB, EC, EV osv.). I SolheimsGarasjen, kan du velge elbiltakst på automatene. Du får også automatisk elbilrabatt dersom du betaler med EasyPark og bruker kjøretøy med standard elbilskilt (dvs. skilt som begynner på EB, EC, EV osv.).

Har du en elbil uten standardskilt?

Ta kontakt ved vårt kundesenter i ByGarasjen for manuell registrering av rabatt ved enkeltparkering. Dersom du skal parkere fast, og ønsker å benytte deg av månedstaket for elbiler i ByGarasjen, bestill abonnement og legg igjen kommentar vedrørende elbil uten standardskilt i kommentarfelt.

Forflytningshemmede

Parkering i anlegg med forskuddsbetaling
Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt på utendørs p-områder med forskuddsbetaling (SolheimsGarasjen, Høyteknologisenteret, Kirkebukten og Munkebryggen). Husk å ha ditt HC-kort godt synlig i bilens frontrute.

 

Parkering i anlegg med etterskuddsbetaling
Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering som varer mer enn 24 timer belastes i henhold til ordinære satser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2.

For å registrere betalingsfritak for parkering må man henvende seg ved kundesenteret på midten på plan 1, i utkjøringsfeltet lengst til venstre. Her viser man blått HC-kort, hvor betalingsfritak gis for det aktuelle bilnummeret som er i bruk.

Besøkende med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er også fritatt for betalingsplikt i KlosterGarasjen og NordnesGarasjen. For å registrere betalingsfritak, må man henvende seg til oss i forkant av parkeringen, eller innen slutten av det aktuelle parkeringsoppholdet.

Bobilparkering

Ingen av våre parkeringshus er dimensjonert eller egnet for bobilparkering. Vi tilbyr utendørsparkering mot avgift ved Munkebryggen, Festningskaien og Nøstetorget. Ingen av disse p-områdene er dimensjonert for bobilparkering heller. Områdene er kun for korttidsparkering (sjekk makstid for hvert anlegg her) og det er derfor ikke mulighet å la bobiler stå over natten. Vi anbefaler å sjekke Bergen kommune sine nettsider for mer informasjon om bobilparkering i Bergen.

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjon er det offisielle navnet på “parkeringsbot” og gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på områdets parkeringsbestemmelser og parkeringsvilkår. Alle kontrollsanksjoner har påført kontonummer og KID for betaling, i tillegg til informasjon om hvor du kan sende en klage. Les mer om klageadgang her.

Langtidsparkering

Langtidsparkering, det vil si sammenhengende enkeltparkering over flere døgn, tilbys i ByGarasjen, GriegGarasjen og KlosterGarasjen. I ByGarasjen har vi også egne rabattordninger ved forhåndskjøpt periodeparkering. Les mer om dette her.

Dersom du har behov for fast parkering, bestill gjerne et abonnement med et av våre anlegg.

Parkering med MC, moped og firehjulte mopedbiler

Parkeringsvilkårene er de samme for moped, motorsykkel og firehjult mopedbil som for øvrige kjøretøy i våre parkeringsanlegg, og det gis ikke betalingsfritak eller tillatelse til å parkere utenom oppmerkede felt.

I ByGarasjen finnes det unntak for korttidsparkering. Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer på felt reservert for MC og moped (på høyre side når man kommer opp på plan 2).

For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til vårt døgnbemannet kundesenter på plan 1 ved utkjøringsfeltene, og oppgi ditt skiltnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med automatisk betaling.

MC-parkeringer med varighet over 24 timer betales som ordinær parkeringsavgift ved bruk av tilgjengelige betalingsalternativer.