Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Kiwi Olsvik

Et bomfritt utendørs parkeringsområde på Olsvik med automatisk skiltgjenkjenning. Parkeringsområdet er lokalisert ved Kiwi Olsvik og Olsvik Helsehus. Området er åpent for parkering mot betaling alle dager kl 00:00 til 24:00.

2 timer gratis / kr. 30,- per time.

Parkeringsplasser: 55

mockup-iphone-sesam

Hvordan betale for parkeringen

App

Kiwi Olsvik er et bomfritt parkeringsområde og registrerer du deg i Sesam Sesam skjer betalingen automatisk.

Last ned Sesam Sesam via Google Play og i App Store.

Les mer om hvordan det fungerer.

Etterskuddsbetaling

Har du ikke Sesam Sesam? Du kan fortsatt betale for parkeringen på en enkel og smidig måte. Etter parkeringsbesøket, kan du betale på nettet innen 48 timer.

Rekker du ikke å betale parkeringen innen 48 timer, blir det etterhvert sendt faktura til kjøretøyets registrerte eier eller leasingtaker (fakturagebyr kr. 39,-).

Åpningstider: Døgnåpent

Plassbredde:  2,5 m

To timer gratis

Deretter timepris: 30,- / døgnpris: kr. 200,-

Tilhenger ikke tillatt

Priser

Pris for parkering ved Kiwi Olsvik:

To timer (120 min) gratis parkering.

Parkering utover to timer: kr. 30,- per time* eller kr. 200,- per døgn**.

*Belastes per påbegynt 30 min

**Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt ved Kiwi Olsvik. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Parkeringsvilkår

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260, kap. 3, 8 og 9. Fører aksepterer parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøyet, selv om føreren ikke forlater det. Parkeringsområdet benytter automatisk skiltgjenkjenning, og betaling skjer i etterkant av parkeringsoppholdet.

 

 

Førers plikter

 1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.
 2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).
 3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon på kr. 600.
 4. Parkering av tohjulte mopeder og motorsykler er ikke tillatt utenom oppmerkede plasser eller på skraverte felt. Alle tohjulte mopeder og motorsykler må benytte oppmerkede plasser.
 5. Tohjulte mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.
 6. Firehjulte mopeder og mopedbiler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.
 7. Parkering innenfor to timer (120 min) er fritatt for betaling. All parkering utover to timer er betalingspliktig. Parkering utover to timer (120 min) betales fra påbegynt tredje time.
 8. Pris for parkering utover to timer (120 min) er kr. 30,- per time (belastes per påbegynt 30 min) og kr. 200,- per døgn (gjelder sammenhengende enkeltparkering).
 9. Betaling skjer ved automatisk belastning i Sesam Sesam (app), på www.sesam-sesam.com innen 48 timer etter endt parkering, eller faktura sendt til kjøretøyets eier/leasingtaker (fakturagebyr kr. 39,-).
 10. Parkeringsavgift beregnes ved registrering av inn- og utkjøringstidspunkt med automatisk skiltgjenkjenning.
 11. Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder også betalingsplikt. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede må være godt synlig i kjøretøyets frontrute for kontroll hvis merkede HC-plasser benyttes.
 12. Bergen Parkering AS er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller andre gjenstander som ligger i bilen.

 

 

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr. 660,- (§ 36).  For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollaksjonen kr. 990,-. Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

 

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på www.bergenparkering.no. Du finner også kontaktinformasjon og lenke til elektronisk klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.

Forflytningshemmede

Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder også betalingsplikt. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede må være godt synlig i kjøretøyets frontrute for kontroll hvis merkede HC-plasser benyttes.