Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Kirkebukten

Kirkebukten er et utendørs parkeringsområde, som er åpent for parkering mot betaling alle dager, hele døgnet.

easypark

Hvordan betale for parkeringen

EasyPark

Ved Kirkebukten kan du betale for parkeringen med EasyPark. OBS! Husk at det IKKE er automatisk kameraparkering, men manuell forskuddsbetaling. Benytt takstgruppe 6028 for å starte parkeringen.

EasyPark-appen finner du på Google Play og i App Store.

Betalingsautomat

Betalingsautomaten er plassert ved innkjøring til området. Der kan du betale med kort, eller betale med Vipps. Det er bilnummeret som er identifikasjonen din for betalingen, du får ikke noen billett som skal settes i frontrute.

Åpningstider: 00:00 – 24:00

Parkeringsplasser: 21

Plassbredde: 2,3 m

Tilhenger ikke tillatt

Priser

Pris for parkering ved Kirkebukten:

  • kr. 17 per 30 min

Området er åpent fra 00 til 24 alle dager hele året. Avgiftsplikt fra 00 til 24 alle dager hele året.

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler er ikke fritatt for betalingsplikt ved Kirkebukten. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Abonnement

Det tilbys ikke abonnement ved dette parkeringsområdet, kun parkering mot avgift.

Forflytningshemmede

Kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (blått HC-kort) er fritatt fra betalingsplikt. Kortet må være synlig bak kjøretøyets frontrute for å få betalingsfritak.

Parkeringsvilkår

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260. Fører aksepterer parkeringsvilkårene ved hensettelse av kjøretøyet, selv om føreren ikke forlater det, og ved alle opphold på parkeringsområdet.

Betaling på dette parkeringsområdet skjer forskuddsvis, det vil si umiddelbart etter parkering, før en forlater kjøretøyet.

Førers plikter

1. Fører er pliktig til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.

2. Parkering må skje i tråd med oppmerking og skilting (§ 24, 1.ledd).

3. Det er ikke tillatt å parkere utenom oppmerket felt eller på skravert felt. Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre en kontrollsanksjon.

4. Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2. ledd), se priser og annen informasjon ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd).

5. Betaling for parkering skjer før en forlater området, enten ved å løse billett på betalingsautomaten, eller ved elektronisk registrering og betaling i applikasjonen EasyPark. Nærmere informasjon om betaling er tilgjengelig ved betalingsautomaten og på plakater, herunder riktig takstgruppe for bruk av EasyPark.

6. Parkering av tohjulte mopeder og motorsykler er ikke tillatt utenom oppmerkede plasser eller på skraverte felt. Alle tohjulte mopeder og motorsykler må benytte oppmerkede plasser.

7. Tohjulte og firehjulte mopeder og mopedbiler er ikke fritatt for betalingsplikt og følger vilkår for firehjulte motorvogn.

8. Parkerende med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, men er fritatt for betalingsplikt. Parkeringstillatelsen må legges godt synlig i frontruten på kjøretøyet for kontroll.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon i henhold til satser fastsatt av parkeringsforskriften § 36). Kjøretøy som bryter med vilkårene for parkering, kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på nettsiden www.bergenparkering.no. Du finner også kontaktinformasjon og lenke til elektronisk klageskjema på utstedt kontrollsanksjon.