Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Sammen for sosial bærekraft

Bærekraft er mer enn bare klima, og det sosiale aspektet av bærekraftsarbeid fortjener oppmerksomhet. I Bergen Parkering støtter vi flere lokalaktører som jobber for en mer bærekraftig by.

 

Gatelaget

Gatelaget et dagtilbud til rusavhengige og en jobbmulighet for enkelte. Tilbudet skal gi en meningsfylt og rusfri hverdag, med økt livskvalitet gjennom fellesskap og fysisk trening i en trygg arena. Målet er flere timer og dager uten rus og motivasjon til å ta neste steg.

Men hva har fotball med bærekraft å gjøre? Ganske mye faktisk! Flere av FNs bærekraftsmål kan knyttes direkte til et prosjekt som Gatelaget:

❌ Utrydde fattigdom
👨‍⚕️ God helse og livskvalitet
✔ Mindre ulikhet
👩‍🏭 Anstendig arbeid
🏙 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Sportsklubben Brann beskriver Gatelaget som «en trygg møteplass for alle som har tatt skritt i riktig retning» og «et lavterskeltilbud som gir ingen opp». Hva er mer bærekraftig enn det? Bergen Parkering er stolt av å være med på et prosjekt som Gatelaget. Som lokal aktør, har Bergen Parkering stort ansvar for å sikre et trygt og trivelig bymiljø, og har derfor pekt det ut som et av fire fokusområder i bærekraftstrategien sin. Dette innebærer også å støtte opp om gode og viktige tiltak i lokalsamfunnet, som Gatelaget er et utmerket eksempel på. Bergen Parkering AS har derfor pekt ut Gatelaget som sponsorat i 2023, og heier på alle som er med.

 

Bondens Marked Bergen

Bondens Marked har i løpet av de siste årene blitt et fast innslag på Fisketorget, og et fantastisk tilskudd til sentrum. Som navnet tilsier, er Bondens Marked en møteplass hvor man kan kjøpe mat direkte fra bonden. I dag brukes store mengder energi på å frakte mat på kryss og tvers av land og kontinenter før den når forbrukeren. Dette fører til belastning på miljøet, i tillegg øker risikoen for spredning av farlige skadeorganismer og sykdommer. I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv er det viktig at å produsere mest mulig basismat på lokale, fornybare ressurser. Dette kommer tydelig fram i flere av FNS bærekraftsmål:

🏙 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
👩‍🌾 Ansvarlig forbruk og produksjon
🌎 Stoppe klimaendringene
🐄 Livet på land
🎣 Livet i havet

Bondens Marked gjør lokal mat tilgjengelig i markedet, og øker bergensernes mulighet til å skaffe seg kortreist, tradisjonsrik lokalmat. Tilgjengelighet er viktig, og Bergen Parkering AS støtter utstillerne ved å stille parkeringsarealer til disposisjon på markedsdagene. På denne måten får vi utnyttet parkeringsarealer effektivt på tider hvor det generelt er lavt belegg, og samtidig støttet et tiltak som kommer lokalmiljøet til gode på mange forskjellige måter.

 

Fakkeltoget på Løvstakken

 Fakkeltoget på Løvstakken er et lavterskel arrangement for både store og små som arrangeres hvert år til støtte for Kreftforeningen. Fakkeltoget på Løvstakken ble for første gang arrangert i 2014, og har siden den gang (utenom 2020 grunnet pandemien), vært arrangert årlig i slutten av november. Svært mange og spesielt barnefamilier, ser på dette som en årlig og minnerik tradisjon. Det er ingen krav om fysisk form og alle velkommen. Bergen Parkering AS har vært stolt sponsor av arrangementet i flere år, og synes de har hatt en meget imponerende og inspirerende vekst i løpet av den tiden. I friluftsbyen Bergen, finnes det mange ulike turer og konkurranser i løpet av året. For oss er det viktig å vise støtte til arrangementene som retter seg mot forskjellige målgrupper, og Fakkeltoget på Løvstakken er et prakteksempel. I år vil turen finne sted søndag 19. november, og vi gleder oss til å være med allerede nå.

👨‍⚕️ God helse og livskvalitet
🏙 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

TV-aksjonen

Hvert år arrangeres verdens største dugnad, TV-aksjonen. På landsbasis, jobber 7 000 frivillige for at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. Bergen Parkering AS støtter TV-aksjonen med midler og ved å stille parkeringsplasser til disposisjon i forbindelse med verve- og innsamlingsarbeidet. Ettersom TV-aksjonen tildeles forskjellige saker og organisasjoner fra år til år, er det for oss en mulighet til å gi støtte lokalt, i saker som angår hele verden. I 2023 går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden. Å hjelpe barn i nød er uten tvil en investering for en bedre og mer bærekraftig fremtid, og dette er bærekraftsmålene som står i fokus i år:

👨‍⚕️ God helse og livskvalitet
📚 God utdanning
⚖ Mindre ulikhet
♻ Samarbeid for å nå målene

Sosial bærekraft skjer på globalt nivå, lokalt nivå og på individnivå. Bergen Parkering skal være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet og en positiv bidragsyter for at bykjernen kan ha en bærekraftig utvikling. Du kan lese mer om bærekraftsarbeidet vårt her.