Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Personvern

Når du er i et kundeforhold med oss, bruker nettsidene våre, er i kontakt med oss eller oppholder deg på våre lokasjoner, vil vi, Bergen Parkering AS (BP), behandle personopplysninger om deg. Bergen Parkering AS er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder, brukere og ansatte på en forsvarlig måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene Bergen Parkering AS behandler er Daglig leder Trond Birkeland.

Kontaktinformasjonen vår er:
Adresse: Strømgaten 8, 5015 Bergen
E-post: post@bergenparkering.no
Telefon: 55 56 88 70
Organisasjonsnummer: 996 277 267

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår kundeservice.

Informasjonskapsler og cookies

På alle våre nettsider, logger vi anonym informasjon om alle besøkende. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold og brukeropplevelse. Denne informasjonen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Ved videre bruk av nettstedet aksepterer du at slik informasjon benyttes. Les mer om cookies og informasjonskapsler her.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger? Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Utsendelser i forbindelse med markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet: e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale som Bergen Parkering AS har inngått med deg.
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider (bergenparkering.no, ledig-parkering.no og øvrige digitale kanaler), benytter vi informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsidene til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til anonymisert statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsidene daglig.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Bergen Parkering bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter, ta kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte vår kundeservice.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres nettsider.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.