Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Skape trygghet for ansatte, kunder og lokalsamfunn

Som en lokal aktør er vi tilstede i flere deler av byen, og vi vil ta vår del av ansvaret for å sikre et trygt og trivelig bymiljø.

Hvorfor dette er viktig for oss

Bergen Parkering vil skape trygghet for ansatte, kunder og lokalsamfunn ved å kontinuerlig  jobbe med sikkerhet for å unngå ulykker og uønskede hendelser. Som en lokal aktør er vi til stede i flere deler av byen, og vi vil ta vår del av ansvaret for å sikre et trygt og trivelig bymiljø. De ansatte er kjernen i vår bedrift, og vi tar deres trivsel på alvor.

Våre ambisjoner

Bergen Parkering skal være en trygg havn for ansatte, kunder og besøkende. Dette innebærer blant annet en nullvisjon for ulykker og uønskede hendelser. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som lett tiltrekker seg flinke folk, og dyrker engasjerte ansatte. Når Bergen Parkering er tilstede i lokalmiljøet, har vi som ambisjon å føre til en merkbar bedring av området.

Relevante bærekraftstema

  • Ansattes helse og sikkerhet
  • Arbeidsmiljø og trivsel
  • Mangfold, inkludering og likestilling
  • Personvern og cybersikkerhet
  • Trygge nærmiljø

Relevante bærekraftsmål

Bergen Parkering støtter FNs bærekraftsmål, og vil jobbe kontinuerlig med å gjøre en forskjell innen prioriterte mål. Målene er knyttet opp mot fokusområdene i strategien og bygger opp under de strategiske målene vi har satt for vårt bærekraftsarbeid.

Når vi snakker om å skape trygget, ser vi det i sammenheng med følgende av FNs bærekraftsmål:

mål 3- bokmål

God helse og livskvalitet

Vi tar ansattes og besøkendes helse på alvor og vi skal sikre at ansatte har et trygt og trivelig arbeidsmiljø, og at besøkende skal ha en trygg og sikker opplevelse i våre lokaler.

mål 11- bokmål

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi er tilstede flere steder i sentrum og har et ansvar for å ta vare på lokalsamfunnet, og sikre trygghet i nærområdet. Vi vil også bidra til et levende bymiljø og bærekraftig utvikling av sentrum.