Abonnement

Vi tilbyr abonnement for private og bedrifter i alle våre anlegg. Se under hvert anlegg for tilgjengelige abonnementstyper.

Bestillingsskjema og avtalevilkår: Privat / Bedrift
Eksisterende abonnementskunde med fakturaløsning: Innlogging til Min Side

logo-bygarasjen

Privat
Abonnementstilbud for privatpersoner i ByGarasjen er fra 1.1.2016 kr 1.200,- inkl mva pr mnd (tilsvarer kr 14.400,- inkl. mva pr år).

Avtalen kan startes gjennom hele året og betales forskuddsvis pr kvartal.

Avtalen kan sies opp kvartalsvis.

Avtalen innebærer at man kjører inn og ut av anlegget ved bruk av skiltdeteksjon.

Bindingstiden på ett år som har vært tilknyttet avtalen ved nytegning er besluttet fjernet med umiddelbar virkning. Nye kunder og eksisterende kunder som har tegnet abonnementet siste 12 måneder kan dermed se bort fra denne. Avtalevilkårene vil gjennomgå revisjon og endrede vilkår gjeldende fra 1.1.2018 vil kommuniseres alle kunder i god tid.

Bedrift

Abonnementstilbud for bedrift er kr 2.100,- inkl. mva pr måned. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.

 

Elbil
Elbiler med standard skilt som starter med EL og EK som er registrert i Sesam Sesam parkerer for maks kr. 600,- per kalendermåned i ByGarasjen. Pristaket på kr 600,- tilsvarer 50% av månedsprisen for et privat årsabonnement. Betaling skjer pr parkering gjennom registrert betalingskort. For bedrifter tilbys det også månedlig etterskuddsfaktura. Les mer om dette her.

 

logo-klostergarasjen

Abonnement koster kr 3.200,- inkl. mva pr. måned og kan bestilles av både private og bedrifter. Avtalen kan startes gjennom hele året og løper til det blir sagt opp skriftlig. Abonnementet faktureres og betales forskuddsvis månedlig. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra måneden oppsigelsen er mottatt.

Alle abonnementskunder i KlosterGarasjen kjører inn og ut ved bruk av skiltdeteksjon.

 

logo-nordnesgarasjen

Abonnement koster kr 1.200,- inkl. mva pr. måned og kan bestilles av både private og bedrifter. Avtalen kan startes gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.

Abonnementsbevis er et oblat. Gyldig oblat klistres i frontruten på bilen. Oblat sendes via post etter betaling. Første oblatet hentes etter avtale.

Vi tilbyr også abonnement for elbil med 50% miljørabatt. Dette abonnementet koster kr 600,- inkl. mva pr. måned.

 

logo-solheimsgarasjen

I SolheimsGarasjen tilbyr vi abonnementsplasser i underetasjen som er en avlåst del av anlegget. Abonnement kan bestilles av både private og bedrifter.
Pris på abonnement er kr 1.500,- inkl. mva pr måned. Her leier man en fast plass, og prisen er uavhengig av type kjøretøy som benyttes.

Avtalen kan stares gjennom hele året. Abonnementet belastes forskuddsvis per faktura. Oppsigelsestid er én kalendermåned fra oppsigelsesdato.