Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Minimere miljø- og klimapåvirkning

Vi skal minimere egen negativ miljøpåvirkning, og påvirke verdikjeden vår til å gjøre det samme ved å stille krav til leverandører.

Hvorfor dette er viktig for oss

Bergen Parkering vil ta sin del av ansvaret for å motvirke klimaendringene. Vi skal minimere egen negativ miljøpåvirkning, og påvirke verdikjeden vår til å gjøre det samme ved å stille krav til leverandører. Ved å tilrettelegge for ny bruk av produkter og materialer vil vi også bidra til å redusere forbruk og utvinning av ressurser.

Våre ambisjoner

Bergen Parkering skal gjøre det lettere for de som kjører til byen å ta bærekraftige valg. Vi skal fasilitere for elbillading for å fremme fossilfri bilkjøring, og bildelingsløsninger som reduserer privatbilisme og fremmer effektiv ressursbruk. Vi vil også sørge for biologisk mangfold på alle våre p-områder, samt tilrettelegge for at besøkende skal kunne kildesortere avfall i våre anlegg.

Relevante bærekraftstema

  • Utslipp av klimagasser
  • Biologisk mangfold
  • Håndtering av avfall
  • Luftforurensning
  • Lysforurensning
  • Støyforurensning
  • Vannforbruk

Relevante bærekraftsmål

Bergen Parkering støtter FNs bærekraftsmål, og vil jobbe kontinuerlig med å gjøre en forskjell innen prioriterte mål. Målene er knyttet opp mot fokusområdene i strategien og bygger opp under de strategiske målene vi har satt for vårt bærekraftsarbeid.

Når vi snakker om å minimere miljø- og klimapåvirkning, ser vi det i sammenheng med følgende av FNs bærekraftsmål:

mål 13- bokmål

Stoppe klimaendringene

Vi skal redusere våre utslipp og ta ansvar i verdikjeden for å være en aktiv bidragsyter i å stoppe klimaendringene.

mål 15- bokmål

Livet på land

Vi skal jobbe med å sikre biologisk mangfold i våre parkeringshus og parkeringsplasser for å ta vare på livet på land.