Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

SG7

SG7 er fellesbetegnelsen på parkeringsanleggene tilknyttet Solheimsgaten 7A-E. Parkeringsanleggene er forbeholdt leietakere i byggene.

Månedspris: 2 150,-

Parkeringsplasser: 265

SG7 er fellesbetegnelsen på parkeringsanleggene tilknyttet Solheimsgaten 7A-E. Parkeringsanleggene er forbeholdt leietakere i byggene, og det kreves både fastprisavtale og adgangskort for å benytte plassene.

Åpningstider: Døgnåpent

Månedspris: 2 150,-

Solheimsgaten 7A-E

Bestill fastprisavtale

På grunn av lite kapasitet, er det begrenset mulighet til å bestille fastprisavtale i garasjene.

Fastprisavtale (også kjent som abonnement), er en type parkeringsavtale hvor du betaler periodevis for tilgang til parkering. Avtalen faktureres forskuddsvis hver måned. Abonnement kan bestilles av både privatpersoner og bedrifter. OBS: du må ha adgangskort og kode i Solheimsgaten 7A-E for å bruke parkeringsanleggene.

  • Pris fra og med 1. oktober 2023: kr. 2 150,- inkl. mva. per mnd.

Bestillingsskjema for privatpersoner

Bestillingsskjema for bedrift

A-garasjen

A-garasjen er parkeringsanlegget tilknyttet Solheimsgaten 7A. Det har totalt 85 p-plasser. Innkjøring til A-garasjen skjer fra Solheimsviken P-sone, det vil si at man kjører gjennom GC Rieber Eiendom sitt parkeringsområde for å komme til A-garasjen.

Parkeringsanlegget er utleid i sin helhet til DNB Bank ASA. I forkant av parkeringen, må kjøretøyet være registrert med elektronisk parkeringstillatelse. Dette inkluderer gjesteparkering, dagplass og framleide p-plasser. OBS! Ettersom A-garasjen er utleid i sin helhet til DNB Bank, og er det ikke mulig å bestille avtale i den garasjen, selv om den står i listen over anlegg.

D-garasjen

D-garasjen er parkeringsanlegget tilknyttet Solheimsgaten 7D-E. Det har 75 p-plasser. Parkeringsanlegget er forbeholdt leietakere i SG7, og det kreves adgangskort med kode for å benytte plassene. I tillegg må man ha en aktiv og gyldig fastprisavtale i forkant av parkeringen.

Innkjøring til D-garasjen er fra Damsgårdsveien, på baksiden av byggene. Porten er på venstre side under gangbroen.

Om SG7

SG7 er fellesbetegnelsen på parkeringsanleggene tilknyttet Solheimsgaten 7A-E. SG7 består av tre garasjeanlegg, som går under navnene A-garasjen, C-garasjen og D-garasjen. Parkeringsanleggene er forbeholdt leietakere i byggene, og det kreves adgangskort med kode for å benytte plassene. I tillegg må man ha en fastprisavtale i forkant av parkeringen.

C-garasjen

C-garasjen er parkeringsanlegget tilknyttet Solheimsgaten 7A-C. Det har totalt 106 p-plasser. Kun ansatte i disse byggene, med adgangskort og kode, kan benytte dette anlegget. I tillegg må man ha en aktiv og gyldig fastprisavtale i forkant av parkeringen.

Innkjøring til C-garasjen er fra Damsgårdsveien, på baksiden av byggene. Porten er på høyre side under gangbroen.

Praktisk informasjon

  • Bomfrie parkeringshus med tilgangskontroll
  • Parkering i tre forskjellige garasjer
  • Automatisk skiltgjenkjenning ved inn- og utkjøring
  • Portåpning krever adgangskort og kode