Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Endelig bedre boltreplass på plan 2!

Som lovet har plan 2 i ByGarasjen fått ny oppmerking, noe som gir mye bredere p-plasser.

I ByGarasjen har vi et spennende prosjekt på gang, hvor vi merker opp igjen alle p-plassene i parkeringshuset med ekstra bredde. Vi startet arbeidet i fjor sommer, den gang på plan 1. I sommer oppgraderte vi alle plassene på plan 3 (taket) og kundene merker godt at det er bedre boltreplass i p-huset. I løpet av høstferien tok vi for oss den nordre delen av plan 2, hvor plassene har fått inntil 30 cm ekstra bredde. Oppgraderingene er utført på den nordre halvdelen av plan 2, fra rad 1 til og med rad 11, det vil si den halvdelen som er nærmest Bergen Storsenter.

ByGarasjen ble bygget på 80-tallet, og dimensjonert for privatbiler fra den gang, noe som kan by på utfordringer for kundene våre. Når p-huset til tider går fullt på en vanlig hverdag, sier det seg selv at vi har behov for alle p-plassene, og kan derfor ikke utvide plassbredden på bekostning av kapasiteten, sikkerheten, eller trafikkflyten i anlegget. Men vi er løsningsorienterte, og har blant annet funnet en løsning i ny oppmerking som gir mer bredde uten å miste for mye kapasitet. Det gjorde vi ved å «stjele» centimetere fra skraverte felt rundt betongsøyler og andre felt som ikke er egnet for parkering. På samme tid har vi også bedret trafikkflyten og romslighet rundt søylene, slik at det blir lettere å navigere inn og ut av p-plassene.

Den søndre delen av plan 2 har også fått oppgraderinger den siste tiden, i form av over 100 ladeplasser og den innovative bildelingshuben. Det gjenstår dermed kun noen få rader med «gammel» plassbredde. For disse, vil oppgraderingene skje mer puljevis, også i ferietider. Når det er gjennomført, vil det kun være den søndre delen av plan 1 som gjenstår. Der ser vi for oss å kunne gjennomføre ny oppmerking neste år, sannsynligvis i løpet av våren.