Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Bedre boltreplass i ByGarasjen

Har du parkert på taket i ByGarasjen i det siste? Da har du sikkert kjent på ny og bedre oppmerking allerede.

Gigantprosjektet som startet i juni er nå ferdig. Hele taket på ByGarasjen har blitt merket opp på nytt, og de 776 plassene har fått opptil 30 ekstra centimeter bredde. Med dette er prosessen med å oppgradere alle plassene i hele parkeringshuset nå halvveis.

 

Første gang på 40 år

ByGarasjen ble bygget på 80-tallet, og dimensjonert for privatbiler fra den gang. Dette ble etterhvert en utfordring for kundene våre. Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som kunne gi bedre plass, uten å strupe kapasiteten. Når anlegget kan gå fullt på en vanlig hverdag, sier det seg selv at vi har behov for alle p-plassene, og kan derfor ikke utvide plassbredden på bekostning av kapasiteten, sikkerheten eller trafikkflyten.

Det har derfor vært en omfattende prosess å finne litt mer bredde uten å miste for mange plasser. I tråd med Sintef sine anbefalinger, så vi at 2,5 meter bredde var det mest hensiktsmessige breddemålet. Da ville reduksjonen i antall plasser lande på cirka 10%, eller mellom 50 til 70 plasser på hvert plan. I tillegg så vi at den reelle kapasiteten i anlegget sannsynligvis ikke var fullt utnyttet. På dager med veldig høyt belegg, kan det være rundt 50 p-plasser som teknisk sett er ledige, men som i praksis ikke er mulig å bruke for de fleste biler, nettopp fordi det blir for trangt. Vi tror derfor ikke at kundene vil ha større problemer med å finne parkering i ByGarasjen når plassene blir færre men bredere, snarere tvert imot.

 

Trinnvis gjennomføring

Vi startet arbeidet i fjor sommer, den gang i den nordre enden av plan 1 (nærmest inngangen til Bergen Storsenter). Gammel oppmerking ble frest bort, så tegnet vi opp plassene på nytt, da mer en bredde mellom 2,4 og 2,5 meter. Det gjorde vi ved å blant annet «stjele» centimetere fra skraverte felt rundt betongsøyler og andre felt som ikke er egnet for parkering. På plan 3, det vil si taket på ByGarasjen, er det ingen store søyler vi kan stjele fra, og det har vist seg mer komplisert å ikke påvirke antall p-plasser.

Til syvende og sist ble det vurdert at sikkerheten økt bredde ville gitt for parkerende, var viktigere enn å ha flest mulig p-plasser. Det var cirka 850 p-plasser på plan 3, fordelt på 36 rader. Konsekvensen ved å øke til 2,5 meter bredde er en reduksjon på ca. 70 plasser på plan 3. Nå er det «bare» 776 p-plasser på taket, men til gjengjeld får de fleste biler god plass innenfor hver bås.

 

Små og store endringer

Bilene har blitt betraktelig større de siste tiårene: OFV har regnet ut at gjennomsnittsbilen har lagt på seg over én kvadratmeter siden 1992. Da var gjennomsnittsbilen 431 centimeter lang og 169 centimeter bred, mens den i dag er 453 centimeter lang og hele 184 centimeter bred. I tillegg kommer speil, som gjerne kan stikke ut rundt 20 centimeter på hver side.

Selv små endringer kan gi en mye smidigere og mer positiv parkeringsopplevelse, og vi ser fram til å fortsette med forbedringene i anleggene våre. Ettersom arbeidet med fresing og oppmerking er av så stort omfang og vil føre til forstyrrelser for parkerende kunder, må det legges til perioder hvor vi har lavere belegg. For plan 1 og plan 2, hvor vi kan ta noen rader om gangen, er det planlagt gjrennomført videre utover høsten, i første omgang i løpet av høstferien. Planen er da å begynne med plan 2, hvor vi starter i den enden som er nærmest Bergen Storsenter. Plan 2 har allerede fått et kjempeløft i den sørlige enden, med over 100 ladeplasser og en egen bildelingshub. Snart vil resten av p-plassene stå i stil!