Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider
Bilde av ByGarasjen tatt fra luften. Vi ser taket er fullsatt med biler. I bakgrunnen ser man Fløyfjellet og Store Lungegårdsvann.

Snart blir det bedre plass i ByGarasjen!

Vi fortsetter gigantprosjektet med ny oppmerking av p-plasser. 800 nye p-plasser står nå for tur.

I ByGarasjen har vi et spennende prosjekt på gang, hvor vi skal merke opp igjen en god del av de 2 205 p-plassene i parkeringshuset. Det sier seg selv at over 2 000 p-plasser fordelt på 60 000 kvadratmeter er et gigantprosjekt. Vi startet arbeidet i fjor sommer, den gang i Nord-enden av Plan 1 (nærmest inngangen til Bergen Storsenter). Gammell oppmerking ble frest bort, så tegnet vi opp plassene på Plan 1 Nord på nytt. Vi mistet totalt 11 plasser på planet, men til gjengjeld er to tredjedeler av plassene blitt merkbart bredere.

Betydelig større biler

Bilene har blitt betraktelig større de siste tiårene: OFV har regnet ut at gjennomsnittsbilen har lagt på seg over én kvadratmeter siden 1992. Da var gjennomsnittsbilen 431 centimeter lang og 169 centimeter bred, mens den i dag er 453 centimeter lang og hele 184 centimeter bred. I tillegg kommer speil, som gjerne kan stikke ut rundt 20 centimeter på hver side. De gjeldende anbefalingene fra både Statens Vegvesen og Sintef for etablering av nye parkeringsplasser er 2,5 meter i bredden og 5 meter i lengden, men dette er ikke noe absolutt krav.

ByGarasjen ble bygget på 80-tallet, og dimensjonert for privatbiler fra den gang. Vi ser oftere og oftere at det byr på utfordringer for kundene våre. Når anlegget går fullt på en vanlig hverdag, sier det seg selv at vi har behov for alle p-plassene, og kan derfor ikke utvide plassbredden på bekostning av kapasiteten i anlegget, sikkerheten eller trafikkflyten. Men vi er løsningsorienterte, og har blant annet funnet en løsning i ny oppmerking som kan gi litt mer bredde uten å miste for mye kapasiteten. Det gjorde vi ved å «stjele» centimetere fra skraverte felt rundt betongsøyler og andre felt som ikke er egnet for parkering. Det var det vi gjorde sommeren 2022 på plan 1 Nord, og som vi vil fortsette med, både på plan 1 Sør og hele plan 2.

Kapasitet eller romslighet?

På plan 3, det vil si taket på ByGarasjen, er det ingen store søyler vi kan stjele fra, og det har vist seg mer komplisert å ikke påvirke antall p-plasser. Til syvende og sist ble det vurdert at sikkerheten økt bredde ville gitt for parkerende, trumfet kapasitet på plan 3. Det er cirka 800 p-plasser på plan 3, fordelt på 36 rader. Konsekvensen ved å øke til 2,5 meter bredde er en reduksjon av kapasitet for p-plan 3 med 70-72 plasser. Dersom man velger 2,4 meter bredde vil reduksjonen være 36 plasser. I tråd med Sintef sine anbefalinger, så vi at 2,5 meter bredde var det mest hensiktsmessige.  Reduksjonen i antall parkeringsplasser, samt kostnadene knyttet til prosjektet, kompenseres med en liten økning i timepriser fra 1. april 2023. I tillegg ser vi at på dager med veldig høyt belegg, kan det være rundt 50 p-plasser som teknisk sett er ledige, men som i praksis ikke er mulig å bruke for de fleste biler, nettopp fordi det blir for trangt. Vi tror derfor ikke at kundene vil ha større problemer med å finne parkering i ByGarasjen når plassene blir bredere, snarere tvert imot.

Som alle vet, er parkering i byene et knapphetsgode. Bergen Parkering AS er sitt ansvar bevisst når vi skal forvalte dette godet, og samtidig fortsette å by på gode kundereiser. Selv små endringer kan gi en mye smidigere og mer positiv opplevelse, og vi ser fram til å fortsette med forbedringene i anleggene våre. Ettersom arbeidet på plan 3 er av så stort omfang og vil føre til forstyrrelser for parkerende kunder, er det planlagt gjennomføring i juli, da belegget går ned i fellesferien. For plan 1 og plan 2, hvor vi kan ta noen rader om gangen, er det planlagt gjrennomført videre utover høsten, men utenom de periodene med høyst belegg.