Praktisk informasjon om ByGarasjen

Praktisk informasjon om ByGarasjen

Plantegning

Plantegning og kart over ByGarasjen finner du her.

Høydegrense

Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.

Plassbredde

I ByGarasjen har de fleste p-plassene en bredde på 230 cm. På plan 2 har raden utenfor ladeområdet i syd en bredde på 260 cm, og i syd på plan 1 er det 20 familieplasser  med ekstra god bredde på 310 cm.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2.

For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til vårt døgnbemannet kundesenter på plan 1 ved utkjøringsfeltene, og oppgi ditt bilnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Der må du også fremvise gyldig HC-kort. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med automatisk betaling.

Miljørabatt i ByGarasjen for elbiler som er registrert i Sesam Sesam

Det ytes miljørabatt til elbiler på ordinære times- og døgntakster i ByGarasjen når man benytter Sesam Sesam. Makspris pr elbil pr kalendermåned tilsvarer 50% av abonnementspris for privatkunder og er p.t. kr 630,- (inkl. mva). Fra og med 1. september vil månedstaket være kr 693,- inkl mva. For å komme inn under vilkårene om miljørabatt for elbiler i ByGarasjen, må bilen ha bokstavene “EL”, “EK” eller “EV” i registreringsnummeret. For registrering i Sesam Sesam, gå til www.sesam-sesam.com.

OBS! Miljørabatt for elbil med Sesam Sesam gjelder kun i ByGarasjen.

Lading av ladbare kjøretøy

Ladeområdet på plan 2 mot syd (AdO, Amalie Skram VGS) fungerer som en egen takstsone innenfor ByGarasjen med egen bomfri inn- og utkjøring.

Der finner man 54 nye ladeplasser med Type2 Mode3 kontakt. For å kunne lade behøver du egen ladekabel som du benytter til å koble kjøretøyet til ladesøylen. Mode3 er navnet på standarden som krever at kabelen settes i et strømuttak som er tilpasset lading av kjøretøyet, og at kontroll- og sikkerhetsfunksjonene sitter i uttaket og ikke i kabelen. Du trenger derfor en Mode3 kabel som passer til bilen din i den ene enden, og har Type2-kontakt i den andre enden som går i ladestasjonen. Les mer om Type2-lading på Elbilforeningens hjemmesider her.

Det påløper en avgift for tiden kjøretøyet er parkert på ladeområdet. Tiden beregnes basert på nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring og utkjøring til området. Denne avgiften kommer i tillegg til ordinær parkering. Det vil si at prisen på ladeområdet er uavhengig av andre rabattavtaler, månedstak og abonnement i ByGarasjen. Les mer om det nye ladeområdet her. Se også informasjonsplakaten som henger flere steder på ladeområdet.

Betalingsfritak for moped og motorsykkel

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer, på felt reservert for MC og moped, på høyre side når man kommer opp på plan 2.

For å registrere betalingsfritak, må du henvende deg til vårt døgnbemannet kundesenter på plan 1 ved utkjøringsfeltene, og oppgi ditt skiltnummer. Henvendelsen må skje etter innkjøring og før utkjøring. Betalingsfritaket gis da for den aktuelle parkeringen, selv om du har en Sesam Sesam-avtale med automatisk betaling.

MC-parkeringer med varighet over 24 timer betales som ordinær parkeringsavgift ved bruk av tilgjengelige betalingsalternativer.

Periodekort

Det er mulig å kjøpe rabattert periodekort i ByGarasjen. Kjøpet foretas i vårt døgnbemannet kundesenter i ByGarasjen ved ankomst til parkeringshuset, og varer enten i 14 eller 30 dager. Prisene er som følger:

14 dagers kort: kr. 1 250,- inkl. MVA

30 dagers kort: kr. 2 100,- inkl. MVA

Periodekortet gjelder kun ett kjøretøy og må betales med kort, ikke kontant eller faktura.

Om bruk av betalingskort

VISA og MasterCard kan benyttes ved våre betalingsautomater. Alle betalinger krever chip og inntasting av pin kode. I ByGarasjen er det to betalingsautomater på plan 1. Den ene er ved den midtre heisen på plan 1, og tar kontanter (kun mynter) i tillegg til kort. Den andre betalingsautomaten er ved inngangen til Bergen Storsenter på plan 1. Den tar kun kort (VISA og MasterCard).

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.

Regler, lover og forskrifter

For regelverk knyttet til parkeringsvilkår se: Norpark og Parkeringsklagenemnda.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med vårt døgnbemannede kundesenter i ByGarasjen på telefon 55 56 88 70.