Praktisk informasjon om ByGarasjen

Praktisk informasjon om ByGarasjen

Periodekort

Det tilbys rabatterte periodekort i ByGarasjen. Disse kan kjøpes ved vårt døgnbemannet kundesenter på plan 1 (alle priser inkl. mva):

7 dagers kort: kr. 750
14 dagers kort: kr. 1250
30 dagers kort: kr. 2100

Det gis ingen ytterligere rabatt på periodekortene. Disse kortene gir rett til ubegrenset parkering i et angitt antall etterfølgende dager, og man kan kan kjøre inn og ut av parkeringshuset som man vil, i denne perioden.

Plantegning

Plantegning og kart over ByGarasjen finner du her.

Høydegrense

Høydebegrensningen i ByGarasjen er 2,0 m.

Plassbredde

I ByGarasjen har de fleste p-plassene en bredde på 230 cm. På plan 2 har raden utenfor ladeområdet i syd en bredde på 260 cm, og i syd på plan 1 er det 20 familieplasser  med ekstra god bredde på 310 cm.

Forflytningshemmede

Forflytningshemmede er fritatt for betalingsplikt i ByGarasjen ved parkering kortere enn 24 timer. Parkering utover 24 timer belastes i henhold til ordinære betalingssatser. Det er 10 plasser reservert for forflytningshemmede i ByGarasjen, 6 plasser mot Bergen Storsenter på plan 1, og 4 tilsvarende plasser på plan 2.

For å registrere betalingsfritak for parkering må man trekke billett ved innkjøring og deretter benytte utkjøringsfeltet ved kundesenteret på midten plan 1. Her viser man blått p-kort sammen med billetten som ble trukket ved innkjøring. Våre operatører i kundesenteret vil da ordne med betalingsfritak og åpning av bommen.

Vi har dessverre ikke en løsning i dag som håndterer denne typen betalingsfritak gjennom Sesam Sesam. Derfor må man deaktivere appen før eventuell gratisparkering i forbindelse med HC-kort for å unngå automatisk belastning.

Miljørabatt i ByGarasjen for elbiler som er registrert i Sesam Sesam

Det ytes miljørabatt til elbiler på ordinære times- og døgntakster i ByGarasjen når man benytter Sesam Sesam. Makspris pr elbil pr kalendermåned tilsvarer 50% av abonnementspris for privatkunder og er p.t. kr 630,- (inkl. mva). Fra og med 1. september vil månedstaket være kr 693,- inkl mva. For å komme inn under vilkårene om miljørabatt for elbiler i ByGarasjen, må bilen ha bokstavene “EL”, “EK” eller “EV” i registreringsnummeret. For registrering i Sesam Sesam, gå til www.sesam-sesam.com.

OBS! Miljørabatt for elbil med Sesam Sesam gjelder kun i ByGarasjen.

Lading av ladbare kjøretøy

Ladeområdet på plan 2 mot syd (AdO, Amalie Skram VGS) fungerer som en egen takstsone innenfor ByGarasjen med egen bomfri inn- og utkjøring.

Der finner man 54 nye ladeplasser med Type2 Mode3 kontakt. For å kunne lade behøver du egen ladekabel som du benytter til å koble kjøretøyet til ladesøylen. Mode3 er navnet på standarden som krever at kabelen settes i et strømuttak som er tilpasset lading av kjøretøyet, og at kontroll- og sikkerhetsfunksjonene sitter i uttaket og ikke i kabelen. Du trenger derfor en Mode3 kabel som passer til bilen din i den ene enden, og har Type2-kontakt i den andre enden som går i ladestasjonen. Les mer om Type2-lading på Elbilforeningens hjemmesider her.

Det påløper en avgift for tiden kjøretøyet er parkert på ladeområdet. Tiden beregnes basert på nummerskiltgjenkjenning ved innkjøring og utkjøring til området. Denne avgiften kommer i tillegg til ordinær parkering. Det vil si at prisen på ladeområdet er uavhengig av andre rabattavtaler, månedstak og abonnement i ByGarasjen. Les mer om det nye ladeområdet her. Se også informasjonsplakaten som henger flere steder på ladeområdet.

Betalingsfritak for moped og motorsykkel

Tohjulte mopeder og motorsykler er fritatt for betalingsplikt ved korttidsparkering, under 24 timer, på felt reservert for MC og moped, på høyre side når man kommer opp på plan 2.

Fritak for MC ved parkering under 24 timer håndteres ved at det trekkes billett i innkjøring. Ved utkjøring kjører man til kundesenteret på plan 1 og får validert fritaket. Her vil personalet kunne betjene deg direkte fra luken når du kjører i feltet langs kundesenteret. Dette er tilsvarende praksis som ved fritak for HC-kjøretøy.

MC-parkeringer med varighet over 24 timer betales før utkjøring i automat eller i søyle i utkjøring.

Om bruk av betalingskort

BankAxept, Visa, MasterCard, American Express og Diners kan benyttes ved utkjøringssøyler og betalingsautomater. Alle betalinger krever chip og inntasting av pin kode.
I ByGarasjen er det betalingsautomater på plan 1, 2 og 3. Disse er ved utgangene fra Bergen Storsenter til ByGarasjen. Det er også en betalingsautomat omtrent midt i parkeringshuset, ved den midtre heisen på plan 1.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i ByGarasjen.

Regler, lover og forskrifter

For regelverk knyttet til parkeringsvilkår se: Norpark og Parkeringsklagenemnda.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med vårt døgnbemannede kundesenter i ByGarasjen på telefon 55 56 88 70.