Midlertidig redusert kapasitet i KlosterGarasjen

Midlertidig redusert kapasitet i KlosterGarasjen

 

Bergen Parkering AS må i en periode fremover redusere kapasiteten i KlosterGarasjen ytterligere, som følge av behov for utbedring av betongsøyler.

Inntil permanente tiltak kan iverksettes må Bergen Parkering AS i samarbeid med Bergen kommune iverksette nye, midlertidige tiltak. I denne omgangen, vil vi stenge hele plan C og D for parkering, noe som betyr at den totale kapasiteten i parkeringshuset vil være på 600 plasser.

Bergen Parkering AS setter sikkerheten til kundene våre først. Det er viktig for oss å understreke at SINTEF som en uavhengig tredjepart har fastslått at å parkere i anlegget ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko når kapasiteten reduseres og tiltak iverksettes. Den reduserte kapasiteten vil vedvare fram til avlastningsstøtter er på plass. Det er vanskelig å tidfeste når disse er montert, men arbeidet er i gang og støttene vil trolig være ferdig montert i løpet av mars. Permanente tiltak er under planlegging.

Vi beklager ulempene den reduserte kapasiteten vil medføre i perioden.

Ønsker du mer informasjon om hvor du kan parkere kontakt vår kundeservice.

For andre spørsmål ta kontakt med Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom.