Redusert kapasitet i KlosterGarasjen

Redusert kapasitet i KlosterGarasjen

 

Oppdatert 3. juli 2020: Bergen Parkering AS må i en periode fremover redusere kapasiteten i KlosterGarasjen ytterligere på grunn av arbeid med betongsøylene.

Inntil permanente tiltak kan iverksettes går Bergen Parkering AS i samarbeid med Bergen kommune nå i gang med å iverksette nye, midlertidige tiltak. Dekkestøttene skal erstatte det pågående tiltaket med redusert kapasitet og skal være fullt på plass i månedsskiftet juli/august.

Arbeidet starter på mandag 6. juli og innebærer noen praktiske konsekvenser for parkeringen i KlosterGarasjen. Plan A (nederst) vil være avstengt fra søndag 5. juli i tillegg til plan C og D, i ca. 14 dager fremover mens monteringen av støttene pågår. Det betyr at i disse 14 dagene vil p-huset ha ca 50% (460 plasser) av normal kapasitet (940 plasser).

Etter åpning av plan A og frem til ferdigstilling av montering på plan C og D, vil anlegget som i dag ha ca 2/3 kapasitet. Fra månedsskiftet juli-august er forventningen at anlegget igjen kan åpne for full kapasitet.

Vi ser at KlosterGarasjen nå går full på dagtid hverdager. For å unngå trafikkork i området oppfordrer vi til å benytte ByGarasjen de neste 14 dagene hvor vi forventer godt med ledig kapasitet. I tillegg åpner Bergen Havn sitt p-hus på Nøstetorget for allmenn parkering mot slutten av neste uke når det tekniske er på plass.

Vi beklager ulempene den reduserte kapasiteten vil medføre i perioden.

Ønsker du mer informasjon om hvor du kan parkere kontakt vår kundeservice.

For andre spørsmål ta kontakt med Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom.