Midlertidig redusert kapasitet i KlosterGarasjen

Midlertidig redusert kapasitet i KlosterGarasjen

 

Bergen Parkering AS må i en periode fremover redusere kapasiteten i KlosterGarasjen som følge av behov for utbedring av betongsøyler.

Inntil permanente tiltak kan iverksettes må Bergen Parkering AS i samarbeid med Bergen kommune iverksette midlertidige tiltak. Dette vil i første omgang være å redusere antall tilgjengelige parkeringsplasser i KlosterGarasjen med omlag 140 plasser av totalt 940.

Bergen Parkering AS setter sikkerheten til kundene våre først. Det er viktig for oss å understreke at SINTEF som en uavhengig tredjepart har fastslått at å parkere i anlegget ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko når kapasiteten reduseres og tiltak iverksettes.

Vi beklager ulempene den reduserte kapasiteten vil medføre i perioden.

Ønsker du mer informasjon om hvor du kan parkere kontakt vår kundeservice.

For andre spørsmål ta kontakt med Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom.