Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider
Bilde av et jentebarn rundt 8 eller 10 år som står foran et ruinert bygg. Bildet ser ut til å være tatt i et krigshjertet land.

Vi støtter TV-aksjonen 2023

Alle barn har rett til en framtid. Bergen Parkering er stolt sponsor av årets TV-aksjon, som går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.

Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå. Årets TV-aksjon går til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Midlene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge hjelper vi barn som har flyktet fra krig og konflikt. Dette temaet er dessverre mer aktuelt nå enn noengang, med uro og konflikter altfor mange steder i verden vi alle er en del av.

Bilde av flere barn som løper ute i solnedgangen

TV-aksjonen er verdens største dugnad. På landsbasis, jobber 7 000 frivillige for at 100 000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober. I kommunene og nærmiljøene står de frivillige på for å engasjere skoler, næringsliv, trossamfunn, lag og foreninger. De rekrutterer bøssebærere, og organiserer bøsseinnsamlingen. Bergen Parkering støtter TV-aksjonen på flere måter: i tillegg til direkte donasjon i form av økonomiske midler, har vi også stilt parkeringsplasser til disposisjon i GriegGarasjen, i forbindelse med verve- og innsamlingsarbeidet. Vi har også donert tid til årets aksjon, både i form av deltakelse på ringedugnaden for næringslivet, og visningstid for deres vervekampanje og innsamling på et av byens største reklameskjermnettverk.

Bilde av flere menneskehender som er utstrakt mot hverandre. I midten er hendene malt i rødt for å forme et hjerte.

Ettersom TV-aksjonen tildeles forskjellige saker og organisasjoner fra år til år, er det for oss en mulighet til å gi støtte lokalt, i saker som angår hele verden. I 2023 går TV-aksjonen til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden. Å hjelpe barn i nød er uten tvil en investering for en bedre og mer bærekraftig fremtid, og dette er bærekraftsmålene som står i fokus i år:

👨‍⚕️ God helse og livskvalitet
📚 God utdanning
⚖ Mindre ulikhet
♻ Samarbeid for å nå målene

Sosial bærekraft skjer på globalt nivå, lokalt nivå og på individnivå. Bergen Parkering skal være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet og en positiv bidragsyter for at bykjernen kan ha en bærekraftig utvikling. Du kan lese mer om bærekraftsarbeidet vårt her.