Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider
Bilde av to menn sett bakfra som går i KlosterGarasjen. De har på seg synlighetstøy med logoen til Bergen Parkering på ryggen.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Bergen Parkering er dedikert til en ansvarlig og bærekraftig drift. Denne redegjørelsen beskriver hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger knyttet til anstendige arbeidsforhold.

Bergen Parkering kjennetegnes av høy etisk standard som er i tråd med våre verdier vennlig, ansvarlig, smidig og kompetent. Vi tror på at bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningspraksis skaper langsiktig verdi for både selskapet og samfunnet.

 

Våre verdier og strategier

Selskapets øverste ledelse har forankret en strategi som prioriterer samfunnsansvar. Gjennom vår bærekraftstrategi fokuserer vi på å skape trygghet for ansatte og besøkende, minimere miljøpåvirkning, innovere for fremtiden, og fremme ansvarlig drift. Vi ønsker å være en foregangsaktør som setter standarden for bransjen. Vi ser det som vår plikt å lede an med et godt eksempel, og vi er stolte av å være en pålitelig aktør som våre kunder og samarbeidspartnere kan stole på. Gjennom vår strategi for bærekraft og samfunnsansvar, sikter vi mot å skape en positiv effekt både lokalt og globalt.

Inngang til KlosterGarasjen hvor inngangsdøren er foliert med regnbuestriper

Regnbuefargene lysner opp KlosterGarasjen fra Markeveien

Hva vi gjorde i 2023

I løpet av 2023, tok Bergen Parkering betydelige skritt for å sikre at våre aktiviteter og leverandørkjeder oppfyller åpenhetslovens krav. Vi har gjennomført omfattende risikovurderinger for å kartlegge potensielle trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer systematisk innhenting av informasjon fra våre leverandører gjennom spørreskjemaer, som gir oss en bedre forståelse av deres sosiale forhold.

Selv om resultatene ikke avdekket noen brudd, har vi identifisert enkelte områder som krever videre oppfølging og dypere undersøkelse. Vi ser dette som en mulighet til å styrke vårt samarbeid med leverandørene, og sikre at de oppfyller våre høye etiske standarder.

 

Bilde an en mann som står i en kundeluke i ByGarasjen. Mannen smiler mot en bil som står i forgrunnen.

Ansvar og trygghet i fokus

 

Hva vi skal gjøre i 2024

Vi har satt oss ambisiøse mål for å fortsette arbeidet med åpenhetsloven i 2024. Først og fremst vil vi revidere vår eksisterende risikoanalyse for å identifisere nye eller vedvarende utfordringer. Videre planlegger vi å følge opp våre leverandører enda tettere, spesielt de som er identifisert som høyrisikoleverandører, for å sikre at de overholder våre krav til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Implementeringen av vår bærekraftsstrategi vil fortsatt være en prioritet, og vi vil integrere internkontrollpunkter for aktsomhetsvurderinger og samsvar med ISO 14001–standarden i ledelsens årshjul. Målet med dette er å systematisere og forbedre vårt arbeid, og opprettholde en ansvarlig drift.

Gjennom disse tiltakene ønsker vi å sikre at Bergen Parkering forblir en pålitelig aktør som bidrar til en rettferdig og bærekraftig fremtid for alle våre interessenter. Vi er forpliktet til åpenhet og vil fortsette å jobbe for å møte forventningene til våre kunder, ansatte, og samfunnet.

For mer detaljert informasjon, les årets fullstendige redegjørelse for åpenhetsloven her.

 

Bilde av en mann sett bakfra som går i GriegGarasjen. Han har på seg synlighetstøy med logoen til Bergen Parkering på ryggen.

Bergen Parkering setter standarden i bransjen