Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Endringer i miljørabatten for elbil fra 1. januar

Bystyret i Bergen har vedtatt en endring i miljørabatten for elbiler og hydrogenbiler. Endringen trer i kraft 1. januar 2023, og påvirker prisene i noen av våre p-hus.

Miljørabatten for fossilfrie kjøretøy er et politisk vedtak, og gjelder både kommunale p-plasser, og noen kommersielle parkeringshus eid av Bergen kommunen og driftet av Bergen Parkering AS. Parkeringsanleggene hvor miljørabatten er gjeldende, er ByGarasjen, NordnesGarasjen og SolheimsGarasjen. Miljørabatten gjelder for elbiler og hydrogenbiler. Fra 1. januar 2023, reduseres rabatten fra 50% rabatt på ordinærpris, til 25% rabatt på ordinær pris. De ordinære prisene er uendret.

Elbiler med standard elbilskilt får automatisk 25% rabatt på ordinære takster i ByGarasjen og NordnesGarasjen, hvor det benyttes automatisk skiltgjenkjenning og etterskuddsbetaling. For elbiler uten standard elbilskilt, må rabatten registreres manuelt ved vårt kundesenter på plan 1 i ByGarasjen.

I SolheimsGarasjen, som fortsatt benytter forskuddsbetaling, får man rabatten ved å velge «elbil» når man bruker betalingsautomaten. Dersom man bruker appen EasyPark til betaling, får elbiler med standard elbilskilt denne rabatten automatisk.

Nye priser i ByGarasjen for elbiler:

  • Mandag – lørdag  07:00 – 19:00: kr. 25,50 per time*
  • Mandag – lørdag  19:00 – 07:00: kr. 12,75 per time*
  • Søndag 00 – 24: kr. 12,75,- per time*
  • Makspris per døgn: kr. 150,-**
  • Månedstak for elbil: kr. 1 350,- per mnd. (tilsvarer 25% rabatt på prisen for privatabonnement).

*Belastes per påbegynt halvtime.
**Gjelder sammenhengende enkeltparkering.

Nye priser i NordnesGarasjen for elbiler:

  • Alle dager: 00 – 24: kr. 22,50 per time*
  • Makspris per døgn: kr. 180,-**
  • Abonnementspris per mnd. NordnesGarasjen: kr. 1 237,50 (tilsvarer 25% rabatt på prisen for privatabonnement).

*Belastes per minutt.
**Gjelder sammenhengende enkeltparkering.

Nye priser i SolheimsGarasjen for elbiler:

  • Alle dager: 00 – 24: kr. 24,- per time*

*Belastes per påbegynt halvtime.