Om Bergen Parkering AS

Om Bergen Parkering AS

Bergen Parkering AS ble etablert den 1.1.2011 som følge av selskapsomdanningen av Bergen Parkering KF.

Drift av privatrettslig regulerte parkeringshus og parkeringsplasser er Bergen Parkering AS sitt virksomhetsområde.

Selskapet drifter i dag ByGarasjen, KlosterGarasjen, NordnesGarasjen og SolheimsGarasjen.

Vi leverer tjenester for:

  • Kundeservice og overvåking
  • Service og vedlikehold av parkeringsteknisk utstyr
  • Service, vedlikehold og renhold av parkeringsarealer
  • Administrasjon, økonomi, marked og HMS

I 2015 ble tjenesten Sesam Sesam for billettløs parkering lansert i ByGarasjen og KlosterGarasjen. Løsningen er utviklet av Bergen Parkering i samarbeid med BT Signaal AS. Tjenesten brukes i stadig flere parkeringsanlegg i Bergen og andre steder i landet. I januar 2016 ble selskapet Sesam Parkering AS etablert for drift, salg og videreutvikling av tjenesten. Sesam Parkering AS er eid 50 % av Bergen Parkering AS og 50 % av BTS Norway AS (tidl BT Signaal AS).

For informasjon om Sesam Sesam, eller Sesam Parkering AS, se www.sesam-sesam.com og www.sesamparkering.no.