Om Bergen Parkering AS

Om Bergen Parkering AS

Bergen Parkering AS ble etablert den 1.1.2011 som følge av selskapsomdanningen av Bergen Parkering KF.

Bergen Parkering AS sitt virksomhetsområde er drift av privatrettslig regulerte parkeringshus og parkeringsplasser.

Vi er en totalleverandør av driftstjenester for parkering:

  • Kundeservice og overvåking
  • Service og vedlikehold av parkeringsteknisk utstyr
  • Service, vedlikehold og renhold av parkeringsarealer
  • Administrasjon, økonomi, marked og HMS

I 2015 ble tjenesten Sesam Sesam for billettløs parkering lansert i ByGarasjen og KlosterGarasjen. Løsningen er utviklet av Bergen Parkering i samarbeid med BT Signaal AS. Tjenesten brukes i stadig flere parkeringsanlegg i Bergen og andre steder i landet. I januar 2016 ble selskapet Sesam Parkering AS etablert for drift, salg og videreutvikling av tjenesten. Sesam Parkering AS er eid 50 % av Bergen Parkering AS og 50 % av BTS Norway AS (tidl BT Signaal AS).

For informasjon om Sesam Sesam, eller Sesam Parkering AS, se www.sesam-sesam.com og www.sesamparkering.no.