Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Bergen Parkering skal kjennetegnes av høy etisk standard som er i tråd med selskapets verdier vennlig, ansvarlig, smidig og kompetent. Den etiske standarden skal bidra til å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Bergen Parkering er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Gjennom strengere krav til åpenhet og ansvarlighet skal åpenhetsloven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomhetene, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden.

I den forbindelse, har vi iverksatt en prosess for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede og i vårt eget selskap. Prosessen vår følger OECDs retningslinjer og kravene i åpenhetsloven. Denne prosessen innebærer å identifisere og redusere risiko, og å spore og kommunisere resultatene i en årlig redegjørelse.

Redegjørelsen er i hovedsak bygget opp etter systematikken i åpenhetsloven § 5. Det gis først en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, våre verdier og relevante retningslinjer. Deretter beskriver vi hvordan vi arbeider med å iverksette åpenhetslovens krav i selskapet. Vi redegjør så for faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser som vi har avdekket. Endelig presenterer vi de tiltak som Bergen Parkering har iverksatt eller planlegger å iverksette. Redegjørelsen dekker regnskapsåret 2022.

Du kan lese den fullstendige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i 2022 her