Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Nordre Tollbodkai avvikles

Deler av Tollbodkaien stenger for parkering fra 1. desember 2022

1. desember starter Bergen kommune første byggetrinn for ny sentrumslekeplass på nordre del av Tollbodkaien, og området blir dermed stengt for parkering. Dette betyr en reduksjon på cirka 200 p-plasser på Tollbodkaien. Søndre del av Tollbodkaien vil fortsatt være åpen for et begrenset antall avtalekunder, men den store reduksjonen i kapasitet betyr at Bergen Parkering må si opp de fleste avtalene på Tollbodkaien. Fra 1. desember er det derfor kun mulig å benytte Søndre Tollbodkai til parkering. Søndre Tollbodkai er ved Nordnes brygge, nedenfor C. Sundts gate 57.

Det er dessverre ikke kapasitet til flere avtalekunder på de andre p-områdene våre på Nordnes. Det har lenge vært høy etterspørsel og få utskiftninger, og det er derfor ikke mulig for oss å tilby abonnement på andre nærliggende områder. Vi har derimot god kapasitet i KlosterGarasjen for de som fortsatt har behov for parkering i nærheten.

Som alle vet, er parkering i byene et knapphetsgode. Bergen Parkering AS er sitt ansvar bevisst når vi skal forvalte dette godet, og samtidig fortsette å by på gode kundereiser. Vi har stor forståelse for at dette setter mange av kundene våre i en skvis, og vi beklager ulempen dette medfører. Vi har jobbet i flere måneder med å kartlegge behovene på Tollbodkaien, samt sørge for mer kapasitet på arealene som gjenstår. Vi håper å kunne fortsette å finne gode løsninger sammen med kundene våre, og å holde på det gode samarbeidet framover.