Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Endringer i SolheimsGarasjen

Fra og med 2. desember, innfører vi maks parkeringstid i SolheimsGarasjen.

Grunnet kapasitetsproblemer og høyt belegg i parkeringshuset, innfører vi nå maksimum parkeringstid på to timer i SolheimsGarasjen. Det vil si at parkeringshuset nå vil være forbeholdt korttidsparkering. Endringene i parkeringssituasjonen i Solheimsviken har ført til et så stort press på p-huset, at flere kunder sliter med å finne plass når de har ærend i nærheten på dagtid. Spesielt etter innføringen av boligsoneparkering i området, har situasjonen eskalert såpass at vi nå setter i gang nye tiltak for å avhjelpe.

Det vil fortsatt være mulig å parkere hele døgnet, men da kun i opptil to timer. Ingenting endrer seg utover dette. Disse nye vilkårene blir programmert både på betalingsautomaten og i EasyPark. For våre kunder med fast parkeringsplass i underetasjen, vil det ikke være noen endring.