Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Bergen Parkering overtar kaiområder på Nordnes

1.mai er det interkommunale samarbeidet Bergen og Omland Havnevesen (BOH) historie, og omdannes til et aksjeselskap med navnet Bergen og Omland Havn AS (BOH AS). Den største endringen blir at havnen går fra å være en stor eiendomsaktør til å fokusere fullt og helt på havnedrift og sjøtransport. Eiendommene til Bergen Havn langs sjøfronten i Bergen sentrum blir nå overtatt av Bergen kommune, mens kaifronter skal driftes av BOH AS. Bergen Kommune ved Etat for bygg og eiendom (EBE) har overtatt eierskap av områdene kjent som Holbergskaien, Munkebryggen, Nykirkekaiene og Tollbodkaien. I forbindelse med dette, har EBE inngått en avtale med Bergen Parkering AS, hvor vi nå tar oss av drift og vedlikehold av parkeringsplassene på de aktuelle kaiområdene. Fra 1. november er også Ludebryggen og deler av Nordre Nøstekai også overtatt av Bergen Kommune ved EBE, hvor driften overtas av Bergen Parkering AS.

For parkeringskunder ved tidligere Bergen og Omland Havnevesen, betyr det at det må tegnes ny avtale med Bergen Parkering AS dersom en vil fortsette å benytte parkeringsplassen man disponerer, dette av praktiske og juridiske hensyn.

Da avtale- og fakturasystem ble endret tidligere i år, vil du ikke merke noe særlig forskjell nå som driften overtas helt av Bergen Parkering AS. Den store forskjellen er at vi vil være avtalepart og kontaktpunkt for alle spørsmål vedrørende parkering og avtaleinngåelse.