Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Arbeid på Tollbodkaien

13. mars starter Bergen kommune gravearbeid på Søndre Tollbodkai i forbindelse med tilkobling av avløp til offentlig kloakk. Arbeidet vil pågå i faser i en måneds tid, fra 13. mars til planlagt sluttføring 20. april. Det vil fortsatt være mulig å parkere på Søndre Tollbodkai, men antall p-plasser vil være redusert i perioder.

 

Hvordan blir kundene påvirket?

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange p-plasser som blir påvirket, men det er snakk om cirka 10-12 plasser i hver fase. Det vil fortsatt være mulig å parkere på øvrig område under hele anleggsperioden. Vi anbefaler å fortrinnsvis benytte p-plassene som ikke er i gravetraseen, det vil si p-plassene ytterst på kaien og foran Nordnes brygge. Det skal være nok kapasitet på området til å ivareta alle våre avtalekunder. Skulle det likevel oppstå kapasitetsproblemer, vil vi stille noen plasser på Nykirkekaiene og Holbergskaien til disposisjon.

Her kan du se hvor på kaien arbeidet vil foregå, gravetrasé og rekkefølgen på fasene i gravearbeidet (nummerert fra 1 til 6).

Ved spørsmål om dette, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på e-post, chat eller vår kundetelefon 55 56 88 70 (hverdager kl. 08:00 – 15:00).