Praktisk informasjon om SolheimsGarasjen

Praktisk informasjon om SolheimsGarasjen

Avgiftstid og åpningstider

Åpningstid og avgiftstid er alle dager kl 06:00 til 24:00. Betaling gjøres enten ved billettautomat eller gjennom EasyPark. Se informasjon ved betalingsautomat på stedet.

Utenom åpningstiden er garasjeporten stengt. Ta kontakt med vårt døgnbemannet kundesenter på tlf. 55 56 88 70 eller ved å bruke calling-knappen dersom du har behov for å komme inn eller ut av garasjen utenom åpningstiden.

Høydegrense

Maks høyde er 1,8 meter.

Ladbare kjøretøy

Det gis 50 % miljørabatt på ordinære takster for elbiler med EL eller EK i nummerskiltet. Rabatten fremkommer automatisk når man velger kjøretøygruppe «Elbil» ved valg av billett.

Det er også etablert 2 ladeplasser for elbil på venstre side ved innkjøringen, med vanlig stikkontakt. Kjøretøy som ikke lader skal ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre elbiler tilgang til å lade. Det ytes ikke rabatt på månedsparkering siden dette abonnementet er knyttet til en reservert plass, og ikke til et kjøretøy.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i SolheimsGarasjen.

Moped og motorsykkel

Parkeringsvilkårene er de samme for moped og MC som for andre kjøretøy i SolheimsGarasjen. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Forflytningshemmede

Kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (blått p-kort) er fritatt fra betalingsplikt i dette anlegget. Maksimal tillatt parkeringstid må likevel overholdes..

Standard vilkår

For standardvilkår se: Parkeringsklagenemnda.