Praktisk informasjon om NordnesGarasjen

Praktisk informasjon om NordnesGarasjen

Avgiftstid og åpningstider

Åpningstid og avgiftstid er alle dager kl 06:00 til 24:00.

Utenom åpningstiden er garasjeporten stengt. Ta kontakt med vårt døgnbemannet kundesenter på tlf. 55 56 88 70 eller ved å bruke calling-knappen dersom du har behov for å komme inn eller ut av garasjen utenom åpningstiden.

Høydegrense

Maks høyde er 1,8 meter.

Ladbare kjøretøy

Det gis 50 % miljørabatt på ordinære takster for elbiler med EL eller EK i nummerskiltet. Rabatten fremkommer automatisk når man velger kjøretøygruppe «Elbil» ved valg av billett.

Det er også etablert 2 ladeplasser for elbil på høyre side ved innkjøringen, med vanlig stikkontakt. Kjøretøy som ikke lader skal ikke okkupere ladestasjonene til parkering siden det kan hindre andre elbiler tilgang til å lade. Miljørabatt ytes også på abonnement for elbil.

Tilhenger

Vi tillater ikke kjøring eller parkering med tilhenger i NordnesGarasjen.

Moped og motorsykkel

Parkeringsvilkårene er de samme for moped og MC som for andre kjøretøy i NordnesGarasjen. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Forflytningshemmede

Kjøretøy med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede (blått p-kort) er fritatt fra betalingsplikt i dette anlegget. Maksimal tillatt parkeringstid må likevel overholdes.

Standard vilkår

For standardvilkår se: Parkeringsklagenemnda.