Priser

Priser

Her er oversikten over prisene for parkering i våre anlegg.

For a list of prices and rates in English, click here.

priser-bgkg

Priser for nytt ladeområde i ByGarasjen finner du her.

SGNG_per 28062017.jpg