Klage på kontrollsanksjon

Har du fått kontrollsanksjon?

Kontrollsanksjon er det offisielle navnet på “parkeringsbot” og gis ved overtredelse av vilkårene for parkering. Sanksjonen kan ilegges ved manglende betaling eller andre brudd på områdets parkeringsbestemmelser og parkeringsvilkår. I henhold til ny parkeringsforskrift fra 1.1.17, er det 3 satser som kan ilegges, avhengig av grad av overtredelse: 300 kr, 600 kr eller 900 kr.

Alle kontrollsanksjoner har påført kontonummer og KID for betaling.

Klage

Alle klager på kontrollavgift må sendes skriftlig til Bergen Parkering AS via eget klageskjema. Informasjon om klageskjema finner du på din kontrollsanksjon. Skriftlig klage må sendes innen 3 uker etter at avgiften ble ilagt. Denne informasjon står på kontrollsanksjonblanketten.

Kravet kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved parkering i strid med vilkårene, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjonen. Parkeringsklagenemnda har behandlet og laget presedens på mange klagetyper. Du kan lese mer her.

Parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsvirksomheter. Du kan klage til Parkeringsklagenemnda etter at klage til parkeringsvirksomheten ikke har ført frem.

Les mer om parkeringsregulering og parkeringsregler på Norpark sin nettside.