Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Nye satser for kontrollsanksjoner

Satsene ved ileggelse av kontrollsanksjoner er regulert gjennom Parkeringsforskriften. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017, og i denne er det også bestemt at satsene skal KPI-justeres hvert femte år. Indeksregulering av satser for kontrollsanksjoner ble vedtatt den 8. desember 2021, i tråd med forslag i utført høring. Endringen er kunngjort i Lovdata. De nye satsene gjelder fra 1. januar 2022. Du finner mer informasjon om kontrollsanksjoner og de oppdaterte satsene på denne siden.