Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Nye priser fra 1. juli

Fra og med 1. juli, vil det være endring i timeprisen i flere av våre anlegg

Vi foretar en KPI- og kostnadsjustering av våre priser i sommer. Økningen er på ca. 5-10%, og er i tråd med økte kostnader i alle driftsprosesser. Noen av abonnementsprisene våre vil også bli justert, gjeldende fra og med 1. august.

Nye priser i ByGarasjen:

 • Mandag – lørdag  07:00 – 19:00: kr. 34,- per time*
 • Mandag – lørdag  19:00 – 07:00: kr. 17,- per time*
 • Søndag 00 – 24: kr. 17,- per time*
 • Makspris per døgn: kr. 200,-**
 • Abonnementspris: kr. 1 800.- / kr. 2 400.- per mnd. (privat/bedrift).
  • Månedstak for elbil blir 50% av privatabonnement, kr. 900.- per mnd.

*Belastes per påbegynt halvtime
**Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Nye priser i GriegGarasjen og KlosterGarasjen:

 • Mandag – lørdag  07:00 – 19:00: kr. 42,- per time*
 • Mandag – lørdag  19:00 – 07:00: kr. 21,- per time*
 • Søndag 00 – 24: kr. 21,- per time*
 • Makspris per døgn: kr. 250,-**
 • Abonnementspris KlosterGarasjen: ordinær pris per måned er uendret, kr. 3 200.-
 • Abonnementspris GriegGarasjen: ordinær pris per måned er uendret, kr. 2 750.-
  • Noen kunder med rabattert månedspris får en justering på 5-10%

*Belastes per påbegynt halvtime
**Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Nye priser i NordnesGarasjen og SolheimsGarasjen:

 • Alle dager 00 – 24: kr. 32,- / 16,- per time* (ordinær/elbil)
 • Makspris per døgn: kr. 220,-**
 • Abonnementspris per mnd. NordnesGarasjen: kr. 1 650,- / kr. 825,- (ordinær/elbil).
 • Abonnementspris per mnd. SolheimsGarasjen: kr. 1 850,- / kr. 1 665,- (kjeller/overetasje).

*Belastes per påbegynt halvtime
**Gjelder sammenhengende enkeltparkering

Nye priser for lading i ByGarasjen:

 • Mandag – lørdag  07:00 – 19:00: kr. 16,- per time*
 • Mandag – lørdag  19:00 – 07:00: kr. 8,- per time*
 • Søndag 00 – 24: kr. 8,- per time*

*Belastes per påbegynt halvtime

Nye priser for lading i GriegGarasjen:

 • Mandag – søndag 00 – 24: kr. 16,- per time*

*Belastes per påbegynt halvtime

Elbiler med elbilskilt får automatisk 50% rabatt på ordinære takster i ByGarasjen, NordnesGarasjen og SolheimsGarasjen.