Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Nye priser for lading i våre anlegg

Fra og med 17. april, vil det være billigere å lade bilen hos oss på dagtid.

Ettersom både kapasiteten og strømprisene ser ut til å ha stabilisert seg, endrer vi noe prismodellen for bruk av ladeplassene i ByGarasjen, KlosterGarasjen og NordnesGarasjen. Der det tidligere har vært differensiert prising på dag og natt, legger vi nå om til flat pris hele døgnet. Det betyr at det blir billigere å lade på dagtid. Det blir noe dyrere å lade på kveldstid, men dette er også tider hvor det er få biler som lader samtidig, og lading dermed går fortere. Vi har også justert timeprisene slik at de bedre gjenspeile faktisk ladeeffekt i de forskjellige anleggene, framfor å ha samme pris overalt.

Vi har gjort flere tiltak for å både øke og bedre ladekapasiteten i våre anlegg. Vi har nå rundt 100 ladepunkter i ByGarasjen, og vi har oppgradert ladesonen i KlosterGarasjen. Det er innført ladeplikt og ladeavgift i NordnesGarasjen for å sikre mer effektiv utnyttelse av ladeplassene, og snart vil det samme bli innført og installert i SolheimsGarasjen. Alle våre ladesoner benytter Sesam Sesam automatisk skiltgjenkjenning for belastning av ladeavgift. Du kan dermed lade helt uten å knote: ladeavgiften beregnes automatisk.

Nye ladepriser fra og med 17. april 2023 er som følger:

  • ByGarasjen: kr. 16,- per time*
  • KlosterGarasjen: kr. 12,- per time**
  • NordnesGarasjen: kr. 12,- per time**

*Belastes per påbegynt halvtime
**Belastes per minutt