Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Festningskaien

Festningskaien er et uteområde ved Bontelabo, på baksiden av Bergenhus Festning. Området er åpent for parkering mot betaling alle dager kl 00:00 til 24:00. Betaling skjer før du forlater kjøretøyet, enten på automat eller i app.

Månedspris: 1 565,-

28,- pr. time (200,- pr. døgn)

easypark

Hvordan betale for parkeringen

App

Betaling skjer før du forlater kjøretøyet, enten på automat eller i app. Ved Festninggskaien kan du betale for parkeringen med EasyPark. Bruk takstgruppe 6017.

Last ned EasyPark via Google Play eller i App Store.

Legg merke til at noen p-plasser er forbeholdt kunder med abonnement eller særskilt tillatelse. Følg skilting på stedet for nærmere anvisning.

Betalingsautomat

Betalingsautomaten er mot inn- og utkjøringen til parkeringsområdet. Der kan du betale med kort eller mynt. Husk å legge billetten godt synlig i frontruten før du forlater kjøretøyet.

Legg merke til at noen p-plasser er forbeholdt kunder med abonnement eller særskilt tillatelse. Følg skilting på stedet for nærmere anvisning.

Åpningstider: Døgnåpent

Maks p-tid: 24 timer

Månedspris: 1 565,-

Minstetakst: 30 min

Bontelabo v/Festningsmuren

Abonnement

Abonnement kan startes hele året og faktureres forskuddsvis hver måned. Oppsigelsesfrist er én (1) kalendermåned regnet fra utløpet av den måneden vi mottar oppsigelse. Månedspris: 1 565,- inkl. mva. per mnd.

Bestill abonnement

Moped og motorsykkel

Mopeder og motorsykler (tohjulte og firehjulte) er ikke fritatt for betalingsplikt på Munkebryggen. Ordinære parkeringsvilkår gjelder. Parkering utenom oppmerket felt er ikke tillatt.

Parkeringsvilkår

Vilkår for parkering er skiltet ved betalingsautomaten. Brudd på vilkår vil kunne medføre kontrollsanksjon. Du finner også kopi av parkeringsvilkårene her (PDF).

Elbil

Ordinære parkeringsvilkår og priser gjelder for elbiler på Festningskaien.

Forflytningshemmede

Besøkende med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er ikke fritatt for betalingsplikt. Det er to reserverte HC-plasser på Festningskaien, begge ved innkjøringen. Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder også betalingsplikt.